เนื้อหาวันที่ : 2014-03-31 16:10:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2015 views

DSG เร่งเครื่องยกระดับมาตรฐานบริการการขนส่งภาคพื้นดินรองรับ AEC

การขยายตัวภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558

บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด เร่งเครื่องยกระดับมาตรฐานบริการการขนส่งภาคพื้นดินรองรับการขยายตัวภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ด้วยประสบการณ์ด้านการขนส่งทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ มากกว่า 30 ปี ทำให้เราเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการการบริการขนส่งอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทุกด้านทั้งความปลอดภัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การได้รับมาตรฐาน ISO : 9001:2008 ถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า วัตถุประสงค์หลักของเราคือ การอยู่เหนือความคาดหมายของลูกค้า โดยใช้แนวทางการลงมือปฏิบัติในการบริหารงานขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ” คุณธนพล ไลละวิทย์มงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว