เนื้อหาวันที่ : 2014-03-28 10:13:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 394 views

ศุภาลัย เดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ 26 โครงการ มูลค่า 32,000 กว่าล้านบาท

ศุภาลัย เปิดแผนธุรกิจครบรอบ 25 ปี เดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ 26 โครงการ มูลค่า 32,000 กว่าล้านบาท ควบคู่กิจกรรมสังสรรค์สังคมไทย

บมจ.ศุภาลัย เปิดเผยแผนธุรกิจปี 2557 กำหนดวิสัยทัศน์ “ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม” เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ 26 โครงการ มูลค่า 32,000 กว่าล้านบาท กระจายพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมากมายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษัทฯ

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2556 ว่า การชุมนุมทางการเมืองไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างที่คนส่วนใหญ่คิด ประกอบกับมีทั้งปัจจัยบวกอย่างเช่นการลดอัตราดอกเบี้ย, การเข้มงวดในด้านสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงิน กลับทำให้บริษัทพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ได้ประโยชน์ เพราะทำให้อุปทานลดลง ราคาค่าก่อสร้างทรงตัว ไม่ขาดแคลนแรงงาน ส่วนค่าเงินบาทอ่อนตัวก็ทำให้การส่งออกของไทยดีขึ้น นอกเหนือจากการที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว

เหตุการณ์ใหญ่ๆ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ในปลายปี 2554 แรงงานขาดแคลนในปี 2555 และการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปลายปี 2556 กลับเป็นผลดีที่ทำให้อุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยชะลออุปทานลงสู่ภาวะปกติ และไม่เกิดภาวะฟองสบู่เหมือนประเทศอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดหมายว่าในปี 2557 เศรษฐกิจจะเติบโตในอัตราที่ลดลงจากปี 2556 อย่างชัดเจน สืบเนื่องจากการลงทุนภาครัฐสะดุด มีผลต่อความไม่มั่นใจและชะลอการลงทุนในภาคเอกชน ประกอบกับรายได้การท่องเที่ยวที่ลดลงชั่วคราว ในช่วงชุมนุมทางการเมือง

อนึ่ง ในหัวเมืองบางจังหวัด เริ่มเห็นอุปทานที่เกินพอดีจากยอดขายที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่พบการเกิดขายตัดราคากัน

ในรอบปี 2556 ปีที่ผ่านมา บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สามารถทำยอดขายได้ 18,576 ล้านบาท แยกเป็นคอนโดมิเนียม 62% บ้านจัดสรร 38% ขณะที่ฐานะการเงินมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียงประมาณร้อยละ 51 ส่วนต้นทุนการเงินที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเฉลี่ยต่ำกว่า 4% ต่อปี ขนาดสินทรัพย์เติบโตขึ้น 30% และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 12% ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ สามารถทำรายได้รวมได้ 12,742 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,882 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ 5%

ปัจจุบันมีโครงการดำเนินงานอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 81 โครงการ (ไม่นับโครงการที่อยู่ในระหว่างเตรียมการ) ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองต่างจังหวัด โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 39,230 ล้านบาท อีกทั้งตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการแนวราบมาแล้ว ประมาณ 14,000 ยูนิต และอาคารสูง ประมาณ 30,000 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าประมาณ 150,000 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด Green Design คือ บ้านแสนสบาย ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งพัฒนางานบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008

สำหรับแผนงานปี 2557 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขาย 22,000 ล้านบาท และกำหนดงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเตรียมแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีกจำนวน 26 โครงการ แยกเป็นโครงการแนวราบในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลและต่างจังหวัด จำนวน 18 โครงการ ส่วนโครงการคอนโดฯ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการ 32,020 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังคงพัฒนาโครงการใหม่ในหัวเมืองจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดที่ดำเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ สงขลา ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี อุดรธานี และระยอง อีกทั้งเตรียมขยายการลงทุนโครงการใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี

อย่างไรก็ตาม ปี 2557 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ ครบรอบ 25 ปี จึงกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ผู้นำในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม” โดยสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ” นอกจากนี้ยังมีแผนงานจัดกิจกรรมมากมายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรมประกวดถ่ายภาพ, ประกวดประติมากรรม, ประกวดเรียงความ และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิเช่น การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในชนบท, การพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน, การให้ความรู้ผ่านการบรรยายทางวิชาการต่างๆ และการเจริญสติสมาธิ ฯลฯ เพื่อฉลองความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษัทฯ