เนื้อหาวันที่ : 2014-03-20 14:21:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1228 views

ปตท.สผ. มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563

ปตท.สผ. มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 ในโครงการปลูกป่า โดยเข้าร่วมโครงการต้นแบบสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ กับ อบก.

นายอัษฎากร ลิ้มปิติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการต้นแบบสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ หรือ T-VER (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) กับนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. โดย ปตท.สผ. ได้ส่งโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ที่ได้ดำเนินการปลูกไปแล้วเมื่อปี 2556 เข้าร่วมในโครงการต้นแบบโครงการ T-VER ในสาขาป่าไม้และการเกษตร ประเภทการปลูกป่าที่ยั่งยืน ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นผู้สมัครรายแรกจากกว่า 8 หน่วยงาน ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการนี้

ในฐานะองค์กรด้านพลังงานชั้นนำของประเทศ ปตท.สผ. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ T-VER ในสาขาการปลูกป่าที่ยั่งยืนดังกล่าว เนื่องจากต้องการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะภาคการปลูกป่าซึ่งนอกจากจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยังช่วยเพิ่มออกซิเจนและช่วยดูดซับมลพิษในอากาศได้อีกด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากพัฒนาโครงการต้นแบบมาช่วยให้การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปในอนาคต


“ปตท.สผ. ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนที่มีการดำเนินการปลูกป่าตั้งแต่ปี 2556 - 2559 จำนวนทั้งหมด 200,000 ไร่ เป็นโครงการหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ประมาณ 620,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2563) และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 นับจากปีแรกของโครงการปลูกป่าในปี 2556” นายอัษฎากรกล่าว

นอกจากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ T-VER แล้ว ปตท.สผ. ยังได้มีการกำหนดแนวทางในการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) โดยการเลือกซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอน และผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 การดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ หรือ T-VER เป็นโครงการที่ อบก.ได้ริเริ่มพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น หรือที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเป็นไปอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน