เนื้อหาวันที่ : 2014-03-03 10:47:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 402 views

TRC ประกาศไตรมาส 4 ปี 56 กำไรโต 68 ลบ.สูงกว่างวด 9 เดือน

TRC ประกาศไตรมาส 4 ปี 56 กำไรโต 68 ลบ.สูงกว่างวด 9 เดือน เผยมีงานอยู่ระหว่างก่อสร้างกว่า 4,711 ลบ. พร้อมเตรียมขยายตลาดตปท.

 บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น หรือ TRC ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 มีกำไรสุทธิ 68 ล้านบาท สูงกว่างวด 9 เดือนที่มีกำไรสุทธิ 58 ล้านบาท ส่วนทั้งปี 56 มีรายได้รวม 2558 ล้านบาท กำไรสุทธิ 126 ล้านบาท เผยมีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่รับรู้รายได้ 23 โครงการ มูลค่ากว่า 4,711 ล้านบาท พร้อมเตรียมรุกตลาดต่างประเทศรองรับ AEC

นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 607ล้านบาท กำไรสุทธิ 68ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นไตรมาสที่มีผลประกอบการสูงสุดในปี 2556 สูงกว่างวด 9 เดือนที่มีกำไรสุทธิ 58ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานรวมทั้งปี 2556 บริทฯ มีรายได้ 2,558 ล้านบาท กำไรสุทธิ 126ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานรวมทั้งปี2556 ถึงแม้ว่าจะลดลงจากปี2555 เนื่องมาจากในระหว่างปี 2556 มีการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ อาทิเช่น โครงการอุบล ไบโอเอทานอล มูลค่างาน 2,134 ล้านบาท โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการ IPPหนองแซงของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด มูลค่างาน 1,695ล้านบาท ประกอบกับการเข้าประมูลงานโครงการใหม่ในปี 2556 ล่าช้าไปจากแผนงาน ส่งผลให้งานขนาดใหญ่ที่บริษัทฯประมูลได้ส่วนใหญ่ได้รับงานในช่วงครี่งปีหลัง

อาทิเช่น โครงการวางท่อก๊าซนวนคร-รังสิต มูลค่างาน 1,081 ล้านบาท และโครงการวางท่อก๊าซสระบุรี-นครราชสีมาซึ่งบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จากประเทศจีน จัดตั้ง ”กิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี” เพื่อดำเนินโครงการ มูลค่างานรวม 7,842 ล้านบาท (มูลค่างานเฉพาะส่วนของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 30 หรือ 2,352 ล้านบาท)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่รับรู้รายได้อีกรวม 23 โครงการ มูลค่า 4,711 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2557 โดยบริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศพม่า เวียดนาม รวมไปถึงกัมพูชา เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งเบื้องต้นจะเป็นในลักษณะไปรับงานร่วมกับลูกค้า เช่น กลุ่มของปตท.เป็นต้นและจาก Backlog ในมือ 4,711 ล้านบาท และแผนงานการเข้าประมูลใหม่ในปีนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่ารายได้และกำไรในปี 2557 ของกลุ่มบริษัททีอาร์ซีจะเติบโตเป็นอย่างมาก โดยประมาณการระดับรายได้รวมที่ 4,500-5,000 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัดยังมีแผนที่จะเข้าประมูลงานในประเทศมูลค่ารวมประมาณ 20,000 – 30,000ล้านบาทโดยงานที่จะเข้าประมูลประกอบด้วยงานก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลของกลุ่มบริษัทบางจาก งานวางท่อก๊าซธรรมชาติของปตท. งานติดตั้งระบบเครื่องจักรโรงงานยาสูบแห่งใหม่ เป็นต้น ส่วนงานจากต่างประเทศนั้น หลังจากที่ TRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐโอมานภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สามารถได้รับงานใหม่ Front End Engineering and Design (FEED) for SR-WWTP Odor Abatement Project จาก ORPIC Sohar Refinery Complex แล้ว TRCE และ IRPC ยังได้เข้าประมูลงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่างานประมาณ 10 - 15 ล้านเหรียญสหรัฐ และงานด้านการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโรงงงานปิโตรเคมีระยะยาว คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส1 - 2 นี้