เนื้อหาวันที่ : 2014-02-13 14:31:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 803 views

กรุงไทย จัดวงเงินให้โรงสีและผู้ส่งออกข้าวเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนซื้อข้าวสาร

กรุงไทยจัดวงเงินให้โรงสีและผู้ส่งออกข้าวรายเดิมที่ดีเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนซื้อข้าวสาร

ธนาคารกรุงไทยอาศัยจุดแข็งในธุรกิจกลุ่มโรงสีและผู้ส่งออกข้าว ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อข้าวสาร โดยให้กู้กับลูกค้ารายเดิมของธนาคาร ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี รวมทั้งต้องมีแผนธุรกิจและแผนการขายที่ชัดเจน

นายประสิทธ์ วสุภัทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพ ที่ชนะการประมูลข้าวสารจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) สำหรับนำไปซื้อข้าวสาร

ซึ่งเป็นไปตามวงจรธุรกิจปกติ และเป็นสินเชื่อที่ธนาคารได้ปล่อยให้กับลูกค้าในกลุ่มโรงสีมานานแล้ว เพียงแต่ธนาคารได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Product Program) เพื่อให้มีกรอบในการพิจารณาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น “ธนาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากธนาคารมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มโรงสีจำนวนมาก ซึ่งเป็นจุดแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้กับธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อออกเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อ จะช่วยให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่ดีมากยิ่งขึ้น”

นายประสิทธิ์ วสุภัทร กล่าวต่อไปว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะลูกค้าที่ประกอบการค้าประเภทโรงสีข้าวหรือผู้ส่งออกข้าวที่เป็นลูกค้าสินเชื่อรายเดิมของธนาคารเท่านั้น โดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดี ผลประกอบการต้องมีกำไรไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งต้องมีแผนธุรกิจและแผนการขายที่ชัดเจน

ธนาคารเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าว จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธนาคาร และมีโอกาสเป็นหนี้เสียน้อยมาก เนื่องจากธนาคารมีลูกค้าโรงสีข้าวที่กระจายไปทั่วประเทศ และธนาคารมีความชำนาญ โดยอยู่ในตลาดนี้มานาน จึงเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจรวมทั้งรู้จักลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ธนาคารจะปล่อยกู้ให้เฉพาะลูกค้ารายเดิมที่มีคุณภาพที่ดีเท่านั้น ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวนา ซึ่งกำลังเดือดร้อนอย่างมากอยู่ในขณะนี้ด้วย” นายประสิทธิ์ วสุภัทร ย้ำในตอนท้าย