เนื้อหาวันที่ : 2014-02-03 16:02:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1867 views

อัตราเงินเฟ้อเดือนแรกปี 2557 ต่ำสุดในรอบ 3 ปี

อัตราเงินเฟ้อเดือนแรกปี 2557 ต่ำสุดในรอบ 3 ปี ยืนยันยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด คาดการณ์ทั้งปีขยายตัวร้อยละ 2-2.8

กระทรวงพาณิชย์ เผยอัตราเงินเฟ้อเดือนแรกปี 2557 ต่ำสุดในรอบ 3 ปี ยืนยัน ยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด คาดทั้งปีจะขยายตัวร้อยละ 2 - 2.8


นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยดัชนีผู้บริโภคทั่วไป หรืออัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2557 ว่า เท่ากับ 106.46 หรือสูงขึ้นร้อยละ 1.93 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในอัตรชะลอตัว จากสัญญานเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ประกอบกับราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น และค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้น

โดยพบว่า ราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62 หมวดข้าว แป้งสูงขึ้นร้อยละ 1.63 เนื้อสัตว์สูงขึ้นร้อยละ 8.28 ไข่และผลิตภัณฑ์นมสูงขึ้นร้อยละ 5.34 ขณะที่หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ 1.07 ทั้งนี้คาดว่าเงินเฟ้อปี 2557 จะอยู่ระหว่างร้อยละ 2 - 2.8 ภายใต้การคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี เติบโตร้อยละ 3 -5 ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 95 - 115 เหรียญสหรัฐฯต่อบาเรล อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 29-34 บาท ต่อเหรียญสหรัฐฯ และรัฐบาลยังคงมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน


ส่วนการสำรวจราคาสินค้าทั้งหมด 450 รายการ พบว่า 202 รายการ ปรับตัวสูงขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลง 190 รายการ ลดลง 58 รายการ ทั้งนี้ ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด เนื่องจากขณะนี้อัตราเงินเฟ้อ ยังไม่ชะลอตัวจนถึงขั้นติดลบ

ข้อมูลข่าวและที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย