เนื้อหาวันที่ : 2014-01-30 13:31:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 957 views

เอเชียกรีน รุกธุรกิจโรงไฟฟ้า รองรับลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ประเดิมปีนี้ 2 โครงการ

รองรับลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ประเดิมปีนี้ 2 โครงการ

บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ตั้งบริษัทย่อย เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง เดินหน้ารุกธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งเป้าปีนี้สร้างโรงไฟฟ้า 2 โครงการ ในจังหวัดสุโขทัย และพิจิตร คาดเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 1 ปี 2558 ด้าน “พนม ควรสถาพร” กรรมการผู้จัดการ มั่นใจธุรกิจโรงไฟฟ้าจะสร้างการเติบโตต่อเนื่อง

นายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ "เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง" โดย AGE ถือหุ้นในสัดส่วน 100% มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ซึ่งวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทในครั้งนี้เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถขยายฐานธุรกิจและสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จะเป็นบริษัทที่ลงทุนในกิจการอื่น ที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน รองรับโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าถือเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเราก็ทำธุรกิจด้านพลังงานอยู่แล้ว ถือเป็นการต่อยอดและขยายฐานธุรกิจให้กับ AGE”นายพนม กล่าว

สำหรับโครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในปีนี้คาดว่าจะมี 2 แห่ง โดยแห่งแรก บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เข้าไปซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในสัดส่วน 90% เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 2 เมกะวัตต์ และชีวภาพขนาด 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย ใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 170 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะขั้นตอนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และสามารถเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2558 และคาดว่าสามารถสร้างรายได้ประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี

ส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งที่สอง บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จะเข้าไปลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งใหม่ ถือหุ้นในสัดส่วน 70% ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าชีวมวล โดยจะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร ใช้งบลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท เป็นการลงทุนแบบ Greenfield Project คาดว่าการขั้นตอนในการขอใบอนุญาตและการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในและเริ่มรับรู้รายได้ในช่วง ครึ่งปีแรกของปี 2559

ส่วนแผนการดำเนินงานปี 2557 บริษัทฯ ตั้งเป้าปริมาณยอดขายถ่านหินไว้ที่ระดับ 4 ล้านตัน โดยปีนี้บริษัทฯ ได้วางกลยุท์ขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศจีน เนื่องจากมีปริมาณความต้องการถ่านหินที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ ให้เพิ่มขึ้นเป็น 40 % จากยอดขายทั้งหมด จากปี 2556 ที่มีสัดส่วนประมาณ 30% จากยอดขายทั้งหมด