เนื้อหาวันที่ : 2014-01-23 11:13:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1479 views

ปตท.สผ. ปฎิเสธไม่มีส่วนเกียวข้อง มูบาดาลา ปิโตรเลียม ในไทย

ปตท.สผ. ขอชี้แจงว่าทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในแปลงสัมปทานของแหล่งน้ำมัน นงเยาว์

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนเกี่ยวกับการได้รับสัมปทานแหล่งน้ำมัน “นงเยาว์” ซึ่งอยู่ในแปลง G11/48 ในอ่าวไทย ของบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียมในประเทศไทย และมีการกล่าวพาดพิงถึงบริษัท ปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท สผ. นั้น  ปตท.สผ. ขอชี้แจงว่าทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในแปลงสัมปทานของแหล่งน้ำมัน “นงเยาว์” ซึ่งได้รับสัมปทานในปี 2550 และไม่เคยมีการถือหุ้นในแหล่งน้ำมัน “นงเยาว์” แต่อย่างใด   

สำหรับแปลงสัมปทาน B5/27  ปตท.สผ.เคยเข้าลงทุนสำรวจปิโตรเลียมตั้งแต่ปี 2532 และได้ถอนตัวออกจากแปลงดังกล่าวในปี 2543 เนื่องจากในขณะนั้น พบปิโตรเลียมในปริมาณน้อย ไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นคนละแปลงสัมปทานกับแหล่งนงเยาว์

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมากกว่า 40 โครงการทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนาทรัพยากรของประเทศไทยให้เกิดมูลค่าสูงสุด ปตท.สผ.ดำเนินการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยมากมาย เช่น แหล่งบงกช แหล่งอาทิตย์ แหล่งสิริกิติ์ เป็นต้น ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตปิโตรเลียมใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากบริษัท เชฟรอน  โดยมีส่วนแบ่งการผลิต 27% นอกจากนั้น ยังดำเนินการสำรวจศักยภาพปิโตรเลียมเพิ่มเติมทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในอ่าวไทย และทะเลอันดามันอีกหลายแปลง ซึ่งจะใช้งบประมาณการลงทุนในประเทศกว่า 50% ของงบการลงทุนทั้งหมดใน 5 ปีหน้า

สำหรับภาระกิจในการลงทุนต่างประเทศ จะเป็นส่วนเสริมความมั่นคงในการจัดหา เนื่องจากประเทศไทยยังจะต้องนำเข้าพลังงานในปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยได้เริ่มลงทุนในสหภาพพม่าเมื่อ 24 ปีก่อน ปัจจุบันมีการลงทุนใน 12 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก มีสัดส่วนการผลิตจากต่างประเทศ 20% ของยอดการผลิตทั้งหมด และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตขึ้นเป็นกว่า 50%ใน 6 ปีหน้า

ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของไทย ดำเนินการโดยบุคคลากรไทยเป็นหลัก มีภารกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล ยึดหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด