เนื้อหาวันที่ : 2014-01-20 11:26:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1968 views

สมาคมธนาคารนานาชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการจากการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่วิสามัญ

สมาคมธนาคารนานาชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการจากการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่วิสามัญซึ่งวาระใหม่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

สมาคมธนาคารนานาชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการจากการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่วิสามัญซึ่งวาระใหม่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 โดยมีนายแฟรงก์ คริงส์ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย ธนาคารดอยช์แบงก์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้:

ประธานกรรมการ:
รองประธานกรรมการอันดับ 1: นางสาวโมนิค เวียลาตู
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
รองประธานกรรมการอันดับ 2: นางลิน ค็อก
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เหรัญญิกกิตติมศักดิ์: นายโนริทาคะ ทาคาฮาชิ
ผู้จัดการทั่วไป
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
เลขานุการกิตติมศักดิ์: นายดาเรน บัคลีย์
ผู้จัดการใหญ่
ธนาคารซิตี้แบงก์
กรรมการ: นางสาว แทน เซียว เมง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย

ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกจำนวน 24 ธนาคาร ประกอบด้วยสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศและ ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ ทุกธนาคาร อีกทั้งธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มสถาบันการเงินต่างประเทศในเครือเดียวกันและสำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหลายธนาคาร