เนื้อหาวันที่ : 2007-06-28 11:21:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1877 views

สนพ.แนะ 7 เคล็ดลับ ขับรถประหยัดน้ำมันหน้าฝน

สนพ.แนะเคล็ดลับตรวจเช็ครถยนต์ 7 วิธี ประหยัดน้ำมัน รับหน้าฝน หวังช่วยผู้ใช้รถประหยัดเงินในกระเป๋า เชื่อหากทุกคนร่วมใจใช้รถสาธารณะจะช่วยประหยัดเงินค่าน้ำมันได้ถึง 2,500 ล้านบาท

สนพ.แนะเคล็ดลับตรวจเช็ครถยนต์ 7 วิธี ประหยัดน้ำมัน รับหน้าฝน หวังช่วยผู้ใช้รถประหยัดเงินในกระเป๋า เชื่อหากทุกคนร่วมใจใช้รถสาธารณะจะช่วยประหยัดเงินค่าน้ำมันได้ถึง 2,500 ล้านบาท

.

นายอดุลย์ ฉายอรุณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในปีนี้ฤดูฝนมาเร็วกว่าทุกครั้ง และเมื่อฝนตกทำให้ถนนเฉอะแฉะ และลื่น ซึ่งเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และยังทำให้การจราจรที่ติดขัดอยู่แล้วยิ่งติดมากขึ้น นอกจากเสียเวลาแล้วยังทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนผู้ขับขี่รถยนต์ต้องแบกรับภาระจากผลกระทบของราคาน้ำมัน

.

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน สนพ.ขอแนะนำเคล็ดลับ 7 วิธี เพื่อประหยัดน้ำมัน รับหน้าฝนดังนี้

.

1. หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาหลังฝนตกใหม่ๆ โดยหันมาใช้การติดต่อกันทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินแทนก็จะสะดวกและประหยัดน้ำมัน ทั้งยังช่วยลดปัญหาการจราจร ที่ติดขัด เพราะหากผู้ใช้รถยนต์จำนวนร้อยละ 1 จากจำนวนรถทั้งหมด 8 ล้านคัน หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ปีละ 83 ล้านลิตร หรือคิดเป็นเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท (ราคาน้ำมัน 30 บาทต่อลิตร)

.

2.  ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมก่อนเดินทาง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางช่วงฝนตก ควรตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นพิเศษ เพราะหากรถดับหรือเสียขณะการเดินทางจะทำให้เสียเวลาและทำให้การจราจรติดขัดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่ควรได้รับการตรวจเช็คเป็นพิเศษคือ ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ เพราะหากน้ำแห้งแบตเตอรี่จะไม่สามารถทำงานได้โดยผลที่ได้รับคือรถสตาร์ทไม่ติด

.

3.  ตรวจเช็คเส้นทางให้พร้อมก่อนเดินทาง โดยเลือกเส้นทางการจราจรที่ใกล้ที่สุดหรือตรวจสอบเส้นทางได้จากรายการวิทยุ สวพ.91 จส.100 หรือโทร.1197 เพื่อให้ไปถึงจุดหมายโดยใช้ระยะทางที่ใกล้ไม่หลงทาง ช่วยทำให้ประหยัดน้ำมัน และควรเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานบริการช่วยเหลือกรณีรถเสียระหว่างทาง เช่น สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน 1167

.

4.  ตรวจเช็คลมยางและสภาพยางให้ได้มาตรฐาน โดยตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะหากลมยางต่ำกว่ามาตรฐานจะทำให้การขับขี่สิ้นเปลืองน้ำมันประมาณร้อยละ 2 และหากสภาพยางไม่ได้มาตรฐานจะทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

.

5.  ตรวจเช็คผ้าเบรก เพราะช่วงหน้าฝนถนนลื่นกว่าปกติทำให้ต้องแตะเบรกบ่อยครั้ง โดยผู้ขับขี่ควรสังเกตจากเสียงขณะเบรก หรือเบรกแล้วรถไม่หยุดในระยะปกติซึ่งทำให้เปลืองน้ำมันประมาณวันละ 400 ซีซี ฉะนั้นผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เพื่อช่วยประหยัดน้ำมัน

.

6.  ตรวจเช็คความเร็ว หากใช้ความเร็วสูงเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในขณะขับรถจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันประมาณร้อยละ 10-25 ดังนั้นควรขับรถความเร็วที่ระดับ 80-90 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดอุบัติเหตุและช่วยประหยัดน้ำมัน

.

7.  ตรวจเช็คความเย็น ลดอุณหภูมิโดยไม่ปรับแอร์ในรถให้เย็นเกินไป เพราะหน้าฝนอากาศเย็น และควรปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที ซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ 30 ซีซี แต่หากไม่ใช้แอร์เลยตลอดการเดินทาง 20-30 นาที จะประหยัดน้ำมันได้ 300 ซีซี

.

การตรวจเช็ครถยนต์อย่างสม่ำเสมอเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากปฏิบัติได้ครบทั้ง 7 วิธี จะช่วยผู้ใช้รถยนต์ประหยัดน้ำมัน ประหยัดเงิน และขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น