เนื้อหาวันที่ : 2014-01-03 12:09:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 669 views

ปตท. พร้อมเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์พลังงาน

มั่นใจมีเชื้อเพลิงรองรับความต้องการใช้เต็มที่ ตลอดช่วงแหล่งเยตากุนปิดซ่อมต้นปี 2557

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ปตท. จะเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์การหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่า ในช่วงแหล่งเยตากุน หยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานประจำปี ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556–14 มกราคม 2557 โดยได้จัดเตรียมระบบสื่อสารและวีดิโอทางไกลเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั่วประเทศ รองรับการติดตามข้อมูลของกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดตลอดมา จึงมั่นใจว่าผู้ใช้ก๊าซฯ ทั้งภาคไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง จะมีเชื้อเพลิงรองรับความต้องการใช้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ปตท. ได้เตรียมสำรองน้ำมันเตา น้ำมันดีเซล ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และเรียกรับก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิตทั้งในอ่าวไทยและบนบกอย่างเต็มที่ โดยเตรียมปรับกระบวนการทำงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซฯ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เนื่องจากต้องบริหารการจ่ายก๊าซฯ ที่ผลิตได้จากฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) มาให้กับผู้ใช้ฝั่งตะวันตก (สหภาพพม่า) เป็นการทดแทนชั่วคราว

ในส่วนผู้ใช้ NGV ปตท.ได้เพิ่มปริมาณการจัดส่งก๊าซฯ ไปยังสถานีบริการ NGV บนเส้นทางสายหลัก เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งสถานีบริการ NGV ทุกแห่งพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้รถ NGV อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานีบริการ NGV ส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซฯ ซึ่งจำเป็นต้องขนส่งก๊าซฯ ด้วยรถขนส่งจากสถานีจ่ายก๊าซฯ หลักมาให้บริการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางขนส่ง อาจส่งผลต่อการให้บริการ ในบางเวลา ปตท.จึงใคร่ขออภัยล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center โทร.1365 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บริษัท เปโตรนาส คาริการี เมียนมาร์ ลิมิตเต็ด ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งเยตากุน สหภาพพม่า ได้แจ้งขอเลื่อนการปิดซ่อมบำรุงต่อเชื่อมแท่นผลิตใหม่เข้ากับระบบการผลิตปัจจุบัน เพื่อรักษาระดับการผลิตและจ่ายก๊าซฯ ของแหล่งเยตากุนมายังประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องตามสัญญา เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2556–14 มกราคม 2557 รวม 14 วัน ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมเล็กน้อย (25 ธันวาคม 2556 – 8 มกราคม 2557) เนื่องจากเรือขนส่งอุปกรณ์ติดพายุในอ่าวเบงกอล การซ่อมบำรุงตามแผนงานครั้งนี้ ส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติจะหายไปจากระบบประมาณ 1,110 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่ด้วยแผนการจัดหาและบริหารการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปตท. จึงมั่นใจว่าผู้ใช้ก๊าซฯ ทุกภาคส่วนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดซ่อมบำรุงครั้งนี้