เนื้อหาวันที่ : 2014-01-02 10:35:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1512 views

IECเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ตาก

IEC ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท IEC ได้เริ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยตามแผนงาน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ด้วยกำลังการผลิต 5.25 MW. ประมาณการรายได้ต่อปีรวมกว่า95 ล้านบาท

ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช ประธานกรรมการบริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) ได้กล่าวถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ อ.แม่ระมาด จ. ตากซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบfixed tieขนาดกำลังการผลิต 5.25 MW. เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซุปเปอร์ดรีมเพาเวอร์เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของIEC) โรงไฟฟ้าดังกล่าวเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555แล้วเสร็จในปี 2556โดยบริษัทฯได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นผลให้โครงการดังกล่าวสามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ตั้งแต่ วันที่ 26ธันวาคม2556 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ จ. ตาก เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอและภาครัฐให้การสนับสนุนโดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า(Adder) โครงการจึงให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ถือเป็นโครงการด้านพลังงานทดแทนแห่งที่สองที่เปิดดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการลำพูน 1และ 2 ของบริษัท ทีมโซลาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ที่เริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพานิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ระหว่างบริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด (IECBP) บริษัทย่อยของ IEC ซึ่งเป็นลูกหนี้กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยทางเจ้าหนี้ตกลงลดหนี้ให้เหลือ 310 ล้านบาท และตกลงยินยอมให้ IECBP ไถ่ถอนหลักประกัน และปลดภาระค้ำประกันที่ IEC มีต่อเจ้าหนี้ โดยเมื่อ IECBP ชำระหนี้ที่ปรับลดให้แก่เจ้าหนี้แล้ว ทั้งสองฝ่ายก็จะถอนฟ้องคดีที่มีต่อกันทั้งหมด จากความสำเร็จในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัท IEC จะมีผลประกอบการโดยรวมในไตรมาสที่4 ปี 2556 ที่ดีขึ้น