เนื้อหาวันที่ : 2014-01-02 10:04:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 606 views

ปตท. ทุ่มงบ สร้างระบบความปลอดภัยรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรับปีใหม่

ตอกย้ำมาตรฐานสากล ติดตั้ง CCTV และ IVMS บนรถขนส่งผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ

ตอกย้ำมาตรฐานสากล ติดตั้ง CCTV และ IVMS บนรถขนส่งผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ พร้อมระบบควบคุม GPS 24 ชั่วโมง บริหารจัดการพนักงานขับรถ รถขนส่ง และเส้นทาง เน้นตรวจวัดแอลกอฮอล์ 100% สุ่มตรวจสารเสพติดเพิ่มขึ้นเตรียมพร้อมรับวันหยุดเทศกาลปีใหม่

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการความปลอดภัยการขนส่งทางรถยนต์ของ ปตท. รับปีใหม่ 2557 นี้ ว่า ปตท. จะดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บนรถขนส่งทั่วประเทศ พร้อมห้องควบคุมระบบ GPS อีกทั้งจัดอบรมการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving) ให้แก่พนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินงานรวม ประมาณ 60 ล้านบาท โดยเฉพาะแผนการจัดสร้างและบริหารจุดจอดพักรถให้เป็นมาตรฐานสากลบนถนนสายหลักทั่วประเทศ ในปี 2557เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการรถขนส่งในกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งให้เหลือน้อยที่สุด

จากสถิติของกรมทางหลวง พบว่า ปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงสาเหตุหลักเกิดจากพนักงานขับรถเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมในการขับรถ คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของจำนวนสาเหตุทั้งหมด ปตท. ตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าวอย่างยิ่งจึงมุ่งเน้นการบริการจัดการพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง โดยจะติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ (In Vehicle Monitoring Systems) IVMS เพื่อเป็นอุปกรณ์ติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้งานรถและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ เช่น การใช้ความเร็ว การเบรกกะทันหัน การขับรถกระชั้นชิด การเหยียบคันเร่งออกรถอย่างกระชาก ลักษณะการขับขี่รถก่อนเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

โดยจะติดตั้งบนรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทผู้รับเหมาขนส่งทั่วประเทศ ประมาณ 1,000 คัน และจัดทำห้องควบคุมระบบ GPS เพื่อตรวจสอบและติดตามการขับขี่รถขนส่งผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมงในทุกเส้นทาง และการจัดอบรม Defensive Driving ให้แก่พนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์จำนวนประมาณ 1,300 คน ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความรู้ในการขับขี่เชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไม่ก่อความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของตนเองและของผู้อื่น เช่น การขับรถในขณะฝนตก การขับขี่กลางคืนอย่างปลอดภัย เป็นต้น นายสรัญฯ กล่าว

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังมีแผนในการบริหารจุดจอดพักให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงานขับรถได้จอดพัก“ตามกฎความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์” เพราะพนักงานขับรถคือกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานขนส่ง หากพนักงานขับรถปลอดภัย ทุกคนก็ปลอดภัย” นายสรัญฯ กล่าวในตอนท้าย