เนื้อหาวันที่ : 2013-12-25 15:24:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 467 views

ปตท. เปิดระบบเติมน้ำมันอัจฉริยะ พร้อมให้บริการแล้ว

ขยายสถานีบริการน้ำมันที่ติดตั้งระบบ พร้อมให้บริการ จำนวน 200 สถานี ภายในปี 2557 นี้

นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด (SMK Logistics Co.,Ltd.) และ นายพจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดระบบเติมน้ำมันอัจฉริยะ PTT Fill & Go ให้บริการลูกค้ากลุ่มรถขนส่งเป็นรายแรก ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมในการควบคุมและตรวจสอบการเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุดในประเทศ ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลดความผิดพลาดในการเติมน้ำมัน เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย และมีระบบความปลอดภัยสูง โดยมีแผนจะขยายสถานีบริการน้ำมันที่ติดตั้งระบบ พร้อมให้บริการ จำนวน 200 สถานี ภายในปี 2557 นี้

ทั้งนี้ ระบบเติมน้ำมันอัจฉริยะ PTT Fill & Go ใช้การควบคุมการจัดการรถยนต์ด้วยระบบ RFID (Radio Frequency Identification) โดยจะจ่ายน้ำมันให้กับรถที่ติดอุปกรณ์วงแหวนพิเศษหรือ Ring เท่านั้น โดย Chip ที่อยู่ในตัววงแหวนจะถูกบันทึกข้อมูลที่เป็นของรถเฉพาะแต่ละคัน หากข้อมูลไม่ตรงกันกับรถที่มารับบริการ จะไม่สามารถรับบริการได้ รวมทั้งยังมีการบันทึกข้อมูลของเลขทะเบียนรถ ประเภทของน้ำมันที่กำหนดให้เติม ปริมาณน้ำมันที่กำหนดให้เติมในแต่ละครั้ง แต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ และแต่ละเดือน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบัญชีให้ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Fleet Card นับเป็นความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีระบบการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจสูงสุด เป็นไปตามแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่ ปตท. ให้ความสำคัญ นอกเหนือไปจากภารกิจในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ