เนื้อหาวันที่ : 2013-12-23 16:04:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 733 views

พพ. เปิดตัวโครงการ Start off Smart Office Energy

มั่นใจสร้างกระแสลดใช้พลังงานภาคอาคารปี 57 ผ่านการแข่งขันสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน SOS Featuring Energy

พพ. เปิดตัวโครงการ “Start off Smart Office Energy เปิดไฟความคิด ต่อชีวิตพลังงาน” มั่นใจสร้างกระแสลดใช้พลังงานภาคอาคารปี 57 ผ่านการแข่งขันสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน “SOS Featuring Energy”

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“Start off smart office energy” ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 โดยมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์การลดใช้พลังงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันอาคารเขียวไทย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายประมวลกล่าวว่า “ในปี 2557 ที่กำลังจะมาถึงนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้เตรียมโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงานซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง จากสถิติพบว่าประเทศไทยมีอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารควบคุมประเภทอาคารสำนักงานจำนวนประมาณ 787 แห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมากถึง 439 แห่ง โดยยังไม่นับรวมสำนักงานขนาดอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบางแห่งมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก ดังนั้น การรณรงค์ลดการใช้พลังงานในอาคาร/สำนักงาน จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในย่านถนนสายเศรษฐกิจสำคัญที่เชื่อมต่อกัน อาทิเช่น ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนสุขุมวิท อันเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรมครั้งนี้ พพ. เชื่อว่าหากสามารถทำให้กลุ่มดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจและลดการใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่องแล้ว จะเป็นอีกแนวทางที่ช่วยให้ภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศลดลง

กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน “SOS Start off Smart Office Energy เปิดไฟความคิด ต่อชีวิตพลังงาน” จึงเป็นกิจกรรมที่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร/สำนักงาน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การจัดกิจกรรมนิทรรศการสัญจร การอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดอาคาร สำนักงาน รวมใจประหยัดพลังงาน ภายใต้ชื่อ “SOS Featuring Energy” โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ

1. ประเภทอาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงานที่มีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร และมีพนักงานประจำไม่น้อย กว่า 200 คน

2. ประเภทสำนักงาน บริษัท องค์กร ห้างร้าน ได้แก่ สำนักงานที่มีพื้นที่รวมมากกว่า 500 ตารางเมตร และมีพนักงานประจำไม่น้อยกว่า 50 คน
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองฯ ในแต่ละประเภทนั้น จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงพลังงานพร้อมป้ายประกาศเกียรติคุณ และร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่อาคารประหยัดพลังงานในต่างประเทศ โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรมการแข่งขัน สุดยอดอาคาร สำนักงาน รวมใจประหยัดพลังงาน หรือ “SOS Featuring Energy” สามารถอ่านกติกาและรูปแบบการแข่งขันได้ที่ www.sos-energy.net และ www.facebook.com/sos-energy และดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.sos-energy.net ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557” นายประมวลกล่าว