เนื้อหาวันที่ : 2013-12-17 15:28:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1219 views

เอสซีจี โลจิสติกส์ เปิดตัวศูนย์ฝึกปฏิบัติ สร้างพนักงานขับรถคุณภาพ

เอสซีจี โลจิสติกส์ เปิดตัวศูนย์ฝึกปฏิบัติ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ สร้างพนักงานขับรถคุณภาพ เสริมทักษะขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยื

นายสยามรัฐ สุทธานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง นายชลัช วงศ์สงวน  กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ และนายกรีฑา สพโชค รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมเปิดศูนย์ฝึกปฏิบัติ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ สถานที่ฝึกหัดและทดสอบการขับรถ โดยเอสซีจี โลจิสติกส์ ผู้นำการบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างพนักงานขับรถขนส่งคุณภาพ ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้และความชำนาญในวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน