เนื้อหาวันที่ : 2013-12-11 14:06:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1094 views

ปตท.สผ. เชฟรอน และจุฬาฯ เดินหน้าร่วมมือผลิตมหาบัณฑิตด้านสำรวจปิโตรเลียม

ลงนามร่วมกันในการขยายระยะเวลาความร่วมมือจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (นานาชาติ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ University Partnership Program (UPP)

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)  หรือ ปตท.สผ. นายบุญชัย โควะวินทวีวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนงานปฏิบัติการบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามร่วมกันในการขยายระยะเวลาความร่วมมือจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (นานาชาติ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ University Partnership Program (UPP) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไทย โดยมีนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี