เนื้อหาวันที่ : 2013-11-22 14:33:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 304 views

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการบริการอาคาร

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการบริการอาคาร เน้นการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาในหัวข้อ “Smart & Innovative Facility Management”ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการมีการวางแผนจัดการด้านการบำรุงรักษาอาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในงานวิชาชีพด้าน Facility Management ที่ในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากการขยายตัวของตลาดอสังหาฯภายในประเทศ จะเห็นได้จากในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีการผุดขึ้นของโครงการที่อยู่อาศัยมากมาย โดยเฉพาะโครงการคอนโดติดรถไฟฟ้า และการขยายตัวของแหล่ง Community Mall ทั้งหลายตามย่านสำคัญๆของการอยู่อาศัย รวมไปถึงการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปยังหัวเมืองสำคัญๆ เพื่อรองรับนโยบายประชาคมอาเซียน (AEC)ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ตลาดอสังหาฯของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการซื้อขายที่ดินกันอย่างคึกคัก แหล่งที่อยู่อาศัยตามเมืองท่องเที่ยวล้วนเป็นที่ต้องการของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่นเมืองท่องเที่ยวอย่างหัวหิน ที่พักหลากหลายรูปแบบผุดขึ้นต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

ดังนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายจึงควรมีการวางแผนจัดการด้านบริหารทรัพยากรอาคาร หรือ FM ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ส่วนสำคัญที่จะสามารถช่วยให้เจ้าของอาคารสามารถจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการทำงานที่เป็นระบบมีมาตรฐานในการดำเนินงาน อาทิเช่น การจัดระบบวิศวกรรมอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เหล่านี้ล้วนแต่เป็นแนวทางในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์ในระยะยาวได้ เพื่อรองรับตลาดอสังหาฯมือสองที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปของ ทาวน์เฮ้าส์มือสอง,คอนโดมือสองหรือบ้านมือสอง ก็ล้วนเป็นที่ต้องการของตลาด หากมีการบริหารจัดการที่ดีแล้ว มูลค่าของสินทรัพย์ก็จะไม่ลดลงไปตามกลาเวลาอย่างแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแล้วบุคลากรด้านนี้กลับขาดแคลน เนื่องจากในขณะนี้มีสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานสาขานี้เพียงแค่ 4 แห่งเท่านั้น ซึ่งยังห่างไกลกับความต้องการของตลาดเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของการสัมมนาในครั้งนี้ ที่ทางพลัส พร็อพเพอร์ตี้ได้จัดขึ้นก็มีจุดมุ่งหวังเพื่อจะเปิดมุมมองให้แก่นักธุรกิจและผู้ประกอบการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการบำรุงรักษาอาคารอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการกลยุทธ์ดังกล่าวถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ระยะยาวให้ไม่ลดลงไปตามกาลเวลา