เนื้อหาวันที่ : 2013-11-22 14:28:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 768 views

ดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ ลงนาม MOU Green Supply Chain มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ ลงนาม MOU Green Supply Chain มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส (ที่สามจากซ้าย) หนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน ในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ โดยธุรกิจแป้งมันสำปะหลังที่ส่วนหนึ่งนำไปผลิตเอทานอลของกลุ่มบริษัทฯ และมีการนำน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตแป้งมันสำปะหลังไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงไฟฟ้า ชีวมวล ตามแนวคิด “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ” ได้ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก (อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง) จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำให้สามารถนำผลการศึกษามาปรับปรุงทุก Supply Chain ให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดูแลสิ่งแวดล้อมได้ตรงจุด และพร้อมมุ่งสู่ Green Industry ต่อไปในอนาคต