เนื้อหาวันที่ : 2007-06-27 10:48:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3975 views

โปรฟิบัส มาตรฐานดิจิตอลเพื่อควบคุมและตรวจวัดสำหรับอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีโปรฟิบัส จัดแถลงข่าวเปิดตัว "สมาคมผู้ใช้เทคโนโลยีโปรฟิบัส" ในประเทศไทย โดยเป็นมาตรฐานสำหรับระบบสื่อสารแบบดิจิตอลเพื่อควบคุมและตรวจวัดสำหรับอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีโปรฟิบัส (PROFIBUS) เป็นมาตรฐานระบบสื่อสารแบบดิจิตอลเพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจวัดสำหรับระบบการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าจากการใช้งานในยุโรปและกลุ่มประเทศผู้ผลิตชั้นนำของโลก ทั้งนี้ มาตรฐานเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกก่อตั้งจากแกนนำผู้ผลิตรายสำคัญ ๆ อาทิ ABB, Emerson, Endress+Hauser, Pepperl+Fuchs, Siemens, Stah, และ Yokogawa รวมถึงผู้ผลิตรายอื่นๆ ในปี 1989 และในปัจจุบันมีมากกว่า 1,500 รายที่ร่วมกันผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้มาตรฐานโปรฟิบัส สำหรับในประเทศไทย ได้มีการนำเทคโนโลยีโปรฟิบัสมาใช้งานอย่างกว้างขวาง และได้มีการก่อตั้ง "สมาคมผู้ใช้เทคโนโลยีโปรฟิบัส" (PROFIBUS User Association) ด้วยความร่วมมือขององค์กรและบริษัทต่างๆ ได้แก่ บริษัท เจเจ-แลปป์ เคเบิ้ล (ที) จำกัด, บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด, บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด, บริษัท ซีเมนส์ จำกัด และสถาบันไทย-เยอรมัน จุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีโปรฟิบัสที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นหน่วยย่อยของ PROFIBUS International อันมีจุดประสงค์หลักร่วมกันที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและผลักดันมาตรฐานนี้ให้แพร่หลายออกไป  ดังนั้น ทางสมาคม จึงใคร่ขอเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวและแนะนำเทคโนโลยีโปรฟิบัส ในระหว่างเวลา 09.00 น. -11.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ณ ห้องราชาวดี 3 โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม 9