เนื้อหาวันที่ : 2013-11-12 10:52:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 589 views

ก.พลังงาน เร่งผู้ใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซ LPG ราคาเดิม รีบลงทะเบียนแต่เนิ่นๆ

กระทรวงพลังงาน เร่งผู้ใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซ LPG ราคาเดิม รีบลงทะเบียนแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลา เมื่อราคาถูกปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน จะทำให้มีผู้ใช้สิทธิ์มากขึ้น

กระทรวงพลังงาน เร่งผู้ใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซ LPG ราคาเดิม รีบลงทะเบียนแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลา เมื่อราคาถูกปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน จะทำให้มีผู้ใช้สิทธิ์มากขึ้น


ซึ่งขณะนี้มีการปรับราคา LPG ภาคครัวเรือนเข้าสู่เดือนที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายน ปรากฏว่าผู้มีรายได้น้อยซึ่งอยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือของภาครัฐให้มีสิทธิ์ใช้ก๊าซหุงต้มราคาเดิมมีจำนวนประมาณ 7.6-7.7 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศยังมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เบาบาง ซึ่งทางกระทรวงพลังงานได้คอยติดตามสถานการณ์การใช้สิทธิ์อย่างใกล้ชิด โดยในเบื้องต้นได้ประมวลสาเหตุที่ทำให้มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์น้อย ในประเด็นหลักๆ ดังนี้

1.แก๊สยังไม่หมด ผู้ใช้สิทธิ์ยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนแก๊สถังใหม่ก็ยังไม่ไปใช้สิทธิ์
2.ราคาปรับขึ้นไม่มาก เนื่องจากเป็นการทยอยปรับเดือนละ 50 สตางค์/กก. ซึ่งเป็นตัวเลขเล็กน้อยเมื่อคำนวณต่อถังจะพบว่าปรับขึ้นไม่ถึงถังละ 10 บาท
3.ความไม่คุ้นเคยกับระบบ ประเด็นนี้ผู้ใช้สิทธิ์มีปัญหาเรื่องการกดรหัสที่ต้องผ่านระบบ SMS ซึ่งผู้ใช้สิทธิ์มองว่ามีขั้นตอนยุ่งยาก อันเป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องมีกลไกป้องกันการทุจริต จึงต้องละเอียดรอบคอบ
4.การได้สิทธิ์ล่าช้า โดยเฉพาะกรณีร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้รับรหัสใช้สิทธิ์ล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนที่ผ่านมามีความเข้มงวดมากเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์
5.ร้านแก๊สปฏิเสธการขาย เนื่องจากร้านแก๊สระบุว่าทางผู้ค้าก๊าซตามมาตรา 7 ยังไม่ได้จัดส่งเงินสำรองจ่ายมาให้

อย่างไรก็ดี ทางกระทรวงพลังงานพร้อมเร่งวางแนวทางแก้ไข และจะติดตามสถานการณ์ทุกระยะ ทั้งจากการตรวจสอบความผิดปกติของธุรกรรมการซื้อขายก๊าซของร้านค้าผ่านระบบ SMS และการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านใช้สิทธิ์ให้เกิดความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ให้ได้มากที่สุด

หรือถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือผู้ใช้สิทธิ์ก็สามารถขอให้ทางร้านแก๊สดำเนินการแทนได้เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดหากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังศูนย์ฮอตไลน์ได้ที่เบอร์ 02 129 3344 หรือ 02 140 7000