เนื้อหาวันที่ : 2013-11-12 10:46:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 854 views

ยุคล เร่งปรับโซนนิ่ง ปลูกอ้อยแทนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม

ยุคล เร่งปรับโซนนิ่ง ปลูกอ้อยแทนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม ให้ทัน 15 พ.ย. นี้ พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าการทำโซนนิ่งเกษตรว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานแล้ว 31 จังหวัด จากทั้งหมด 33 จังหวัด ดำเนินการไปแล้ว 200,000 กว่าไร่ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 400,000 กว่าไร่ ให้ทันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ทันฤดูกาลปลูกอ้อยที่เหมาะสมของปีนี้

หรือเรียกว่าช่วงข้ามแล้ง ทำให้อ้อยมีความหวานสูงและได้น้ำตาลที่มีคุณภาพ ผลผลิตก็จะสูงตามไปด้วย และจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในปี 2557 เพราะจะรู้ความต้องการและผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดล่วงหน้า เพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาดและขาดตลาดได้โดยต้องเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกร โดยเฉพาะการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาเป็นอ้อย ที่สร้างรายได้สูงกว่าหลายเท่า ซึ่งจะต้องทำให้เกิดความสมดุลกับความต้องการ การผลิต การพัฒนาคนในพื้นที่ เกษตรกร และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ

 ปัจจุบันโรงงานน้ำตาลทั้งประเทศมีศักยภาพในการผลิตน้ำตาล 13 ล้านตัน แต่ผลิตได้เพียงประมาณ 100 ล้านตัน โดยมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 10 ล้านไร่ จึงทำให้โรงงานน้ำตาลยังมีความต้องการขอพื้นที่ปลูกอ้อยอีก 3 ล้านไร่ เพื่อสอดคล้องกับศักยภาพของโรงงาน

นอกจากนี้ นายยุคล ยังกล่าวอีกว่า ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรของไทยนั้น จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ จึงจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยต้องสร้างความพร้อมให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีความเข้าใจว่าต้องทำสินค้าที่มีคุณค่า ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญต้องทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง ราคาผลผลิตสูงขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย