เนื้อหาวันที่ : 2013-11-12 10:34:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 10584 views

ก.อุตฯ จัดสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2013

14 – 15 พ.ย. นี้ เชิญสัมมนาฟรีเรื่อง Sustainability on Supply Chain Networking และ Logistic Performance Index:LPI

14 – 15 พ.ย. นี้ เชิญสัมมนาฟรีเรื่อง Sustainability on Supply Chain Networking และ Logistic Performance Index:LPI

ด้วยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานมหกรรมสัมมนาภายใต้ชื่อ “Industrial Supply Chain Logistics Conference 2013” ในวันพฤหัสที่ 14 - ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้บริษัทเอ็มดิกโฮลดิ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการแผนแม่บทพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (LSIC) เพื่อให้สถานประกอบการได้รู้ถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนด้านโลจิสติกส์และโซ่คุณค่าอุตสาหกรรม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของซัพพลายเชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่านและองค์กรในการพัฒนากิจการ ให้มีมาตราฐานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Sustainability on Supply Chain Networking” โดย โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 3 และ หัวข้อ “Logistic Performance Index:LPI” โดยโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (LSIC) วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 3 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด โดยสามารถยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาได้ก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
Tel. : 02-354-3372
Mobile Office : 081-873-8006
email : mhc-koo@hotmail.com
wed site : www.sclmp.com