เนื้อหาวันที่ : 2013-11-01 15:35:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 743 views

ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม เตรียมเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 45 ภายใต้แนวคิด Gyproc 3G

บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม เตรียมเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 45 ภายใต้แนวคิด Gyproc 3G

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมภายใต้ตราสัญลักษณ์ทางการค้า “ยิปรอค” (Gyrpoc) เดินหน้าเตรียมงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ 45 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 นับว่าเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้บุกเบิกอุตสาหกรรม และก่อตั้งโรงงานขึ้นเพื่อผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์คุณภาพสูงเพื่อการพาณิชย์ และในการก้าวสู้ปีที่ 46 ของ บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ทางบริษัทฯ ได้ตอกย้ำวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการเป็น “ผู้นำด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ระบบงานผนังและฝ้าเพดานยิปซัมภายในที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการออกแบบและโซลูชั่นที่ทันสมัย”

 รวมทั้งสานต่อพันธกิจหลักของบริษัทฯ ในการ “ส่งมอบทางเลือกที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ด้วยการใช้กระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกและความเป็นเลิศในการให้บริการทางด้านเทคนิค” ภายใต้แนวคิดอันเป็นกลยุทธ์หลัก 3 ประการที่เรียกว่า “Gyproc Go Green” หรือ “Gyproc 3G” ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Products) 2) โซลูชั่นเพื่อการประหยัดพลังงาน (Green Solutions) และ 3) กระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Manufacturing) การฉลองครบรอบ 45 ปีของ บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ครั้งนี้ จะเป็นการตอกย้ำหลักปรัชญาของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ “งานตกแต่งภายในที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจกับทุกด้านของชีวิต” (Inspiring interiors for every side of life) ซึ่งสะท้อนถึงการสานต่อความสำเร็จอันยั่งยืนควบคู่สังคมไทยต่อไปในอนาคต

มร. แมทธิว วอล์คเกอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางบริษัทฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เดินทางมาสู่โอกาสพิเศษในการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 45 แห่งการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ยิปซัมของ บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ในประเทศไทย สำหรับปีนี้ เราถือว่าเป็นนิมิตหมายอันนี้ในการตอกย้ำความสำเร็จอันยาวนานของเรา นับตั้งแต่ก้าวแรกของการบุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2511 จนมาถึงวันนี้ ที่บริษัทฯ ของเราได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำนวัตกรรมการผลิตระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมระดับโลก

ซึ่งผมเชื่อว่าผู้บริโภคชาวไทย ต่างก็มีความผูกพันและไว้วางใจในสินค้าแบรนด์ “ยิปรอค” (Gyrpoc) ของเราเป็นอย่างดี ในฐานะผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและความหลากหลายตรงกับความต้องการมาตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี ซึ่งถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ในการก้าวสู่ปีที่ 46 และปีต่อๆ ไปของบริษัทฯ ถือว่าเป็นความท้าทายในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก เนื่องจากเรามีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตอันเป็นที่ประจักษ์ต่อแวดวงอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ก้าวต่อไปของเราคือการพัฒนาตามความล้ำหน้าของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดโลกร้อน อันเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของผู้บริโภคในปัจจุบัน”

เนื่องด้วยโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 45 ของบริษัทฯ ในประเทศไทย เรามุ่งเน้นการนำหลักปฏิบัติ 3 ประการที่เรียกว่า ‘Gyproc Go Green’ หรือ ‘Gyproc 3G’ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่คำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานผลิตของเรา รวมไปถึงผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคทั่วไป โดยทางบริษัทฯ จะเริ่มนำกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ในสายการผลิตทั้งหมดของเราเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบงานผนังและฝ้าเพดานยิปซัมภายในที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิด ‘Gyproc 3G’ นี้ ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Products) 2) โซลูชั่นเพื่อการประหยัดพลังงาน (Green Solutions) และ 3) กระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Manufacturing) โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Products ของเรา ได้แก่ แผ่นยิปซัมและระบบผนังที่ปลอดสารกัมมันตรังสีและสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น แคดเมี่ยม และตะกั่ว โดยผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการรับรองมาตรฐาน ASTM D5116-90 ซึ่งการรันตีค่าการกระจายหรือการระเหยของสารเคมีจากแผ่นยิปซัมไม่เกิดมาตรฐานที่กำหนดไว้

 รวมทั้งยังผลิตจากวัสดุรีไซเคิลซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ทางด้านโซลูชั่นประหยัดพลังงาน หรือ Green Solutions นั้น เรามีนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นมาเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะ อาทิ ‘Gyproc Thermal Solution’ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกตัวอาคาร ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานจากการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือระบบทำความเย็นสำหรับภายในอาคาร จึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ในส่วนกระบวนการผลิตของเรา หรือ Green Manufacturing นั้น เราได้ผ่านมาตรฐานรับรองคุณภาพอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Certification พร้อมทั้งยังมีการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียและมาตรการต่างๆ ในการประหยัดพลังงานกับสายการผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ เช่น ระบบ Co-Generator System ช่วยแปรพลังงานจากน้ำมันถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิตกลับคืนมาในรูปของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงาน เป็นต้น” มร. แมทธิว วอล์คเกอร์ อธิบาย

เรายึดถือหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ว่า ‘มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานตกแต่งภายในที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจกับทุกด้านของชีวิต’ (Inspiring interiors for every side of life) ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการสานต่อความสำเร็จอันยั่งยืนของเราควบคู่ไปกับอนาคตของสังคมไทยต่อไป เพราะเราถือว่า บริษัทฯ ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพัฒนาและการเจริญเติบโตให้แก่สังคม ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มของเราได้ถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ อันเป็นผลจากแผนการพัฒนาต่างๆ มากมายสำหรับท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ เราจึงถือว่าความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพและนวัตกรรมของเรามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างระดับประเทศ” มร. แมทธิว วอล์คเกอร์ กล่าวต่อไป

คุณธงชัย กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)กล่าวเสริม “วันนี้บริษัทฯ ของเราได้ดำเนินธุรกิจมาถึง 45 ปี และตราสัญลักษณ์สินค้า ‘ยิปรอค’ (Gyproc) ของเรานั้นก็เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ด้วยเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่จะรองรับการขยายตลาดในประเทศไทยและภูมิภาค เรามีโรงงานผลิตที่มีศักยภาพและความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค โดยในปัจจุบัน โรงงานของเราที่อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และโรงงานที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำลังการผลิตแผ่นยิปซั่มรวมทั้งสิ้นกว่า 70 ล้านตารางเมตรต่อปี ซึ่งส่งผลให้ บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม เป็นบริษัทฯ ที่มีกำลังผลิตผลิตภัณฑ์ยิปซัมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้รองรับความต้องการสินค้าของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 20 ประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย และโรงงานของเราสามารถผลิตแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดานยิปซัม ระบบที่เป็นองค์ประกอบ และปูนปลาสเตอร์คุณภาพสูง ที่ช่วยส่งมอบระบบก่อสร้างภายในที่สมบูรณ์ให้แก่ลูกค้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพเรื่อยมา ทั้งหมดนี้เป็นการสานต่อความมุ่งมั่นในการรักษาพันธกิจหลักของบริษัทฯ ในการ ‘ส่งมอบทางเลือกที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ด้วยการใช้กระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกและความเป็นเลิศในการให้บริการทางด้านเทคนิค’”

บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จะสานต่อการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งต่อไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมอันล้ำหน้าของเราสู่ผู้บริโภค ด้วยแนวคิด ‘Gyproc 3G’ ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่สุดแห่งเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าในอนาคต”มร. แมทธิว วอล์คเกอร์ กล่าวสรุป