เนื้อหาวันที่ : 2013-10-30 02:16:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1487 views

DRT ตีปีกรับรัฐหนุนผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลาเซลล์

DRT ตีปีกรับรัฐหนุนผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลาเซลล์ สบช่องพัฒนาสินค้ารองรับความต้องการ-แย้มเปิดกว้างพันธมิตรร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์ตราเพชร’ สบช่องรัฐหนุนภาคเอกชนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ชี้เป็นโอกาสของผู้ผลิตวัสดุมุงหลังคาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคา พร้อมเปิดกว้างพันธมิตรร่วมศึกษาโครงการพัฒนา

นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ ไม้ลามิเนต แผ่นบอร์ด ยิปซัม และบริการหลังการขายภายใต้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า หลังจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีผู้สนใจยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลาเซลล์เป็นจำนวนมากนั้น

ทั้งนี้ จากกระแสดังกล่าว ตราเพชรมองว่า เป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้ากลุ่มวัสดุมุงหลังคาในการพัฒนาสินค้ากระเบื้องมุงหลังคาโซลลาเซลล์ รองรับความต้องการลูกค้าที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ที่นำพื้นที่บนหลังคามาก่อให้เกิดประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายพลังงานในครอบครัวและเหลือขายให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้

การผลักดันนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทำให้เกิดโอกาสที่ผู้ประกอบการจะพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ซึ่งตราเพชรได้เริ่มศึกษาตลาดและพัฒนาสินค้ากระเบื้องมุงหลังคาที่นำแผงโซลาเซลล์มารีดไว้บนผลิตภัณฑ์กระเบื้องเรียบและกระเบื้องลอนคู่ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าได้” นายสาธิตกล่าว

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะเปิดกว้างให้พันธมิตรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมศึกษาโครงการพัฒนาสินค้ากระเบื้องมุงหลังคาโซลาเซลล์ โดยตราเพชรได้จัดเตรียมพื้นที่โรงงานแห่งใหม่ในการทำโมเดลศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยคาดว่า หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาภายใต้แบรนด์ตราเพชรได้มากยิ่งขึ้น