เนื้อหาวันที่ : 2013-10-24 15:13:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 918 views

ราชบุรีโฮลดิ้ง ลุยลงทุนโซล่าร์ฟาร์ม 2 แห่งในออสเตรเลีย มูลค่า 6,900 ล้านบาท

ราชบุรีโฮลดิ้ง ขยายพอร์ตพลังงานทดแทนในออสเตรเลีย ลงทุนโซล่าร์ฟาร์ม 2 แห่ง มูลค่า 6,900 ล้านบาท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขยายฐานธุรกิจพลังงานทดแทนในออสเตรเลีย ด้วยการลงทุนเพิ่มโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการกำลังผลิตรวม 53 เมกะวัตต์ โดยมีบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RAC) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 80 เป็นผู้ดำเนินการ และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 6,900 ล้านบาท

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ในออสเตรเลียทั้ง 2 แห่ง เป็นการพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหิน Collinsville ที่หยุดการผลิตเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าตอบแทนสูงสุด ทั้งสองโครงการมีกำลังผลิตติดตั้งรวม 53 เมกะวัตต์ และมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยโครงการ Collinsville Solar PV ขนาดกำลังผลิต 23 เมกะวัตต์ ได้รับใบอนุญาตพัฒนาโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกบริษัทมารับงานด้านวิศวกรรมจัดหาอุปกรณ์และก่อสร้าง และกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2558 ส่วนโครงการ Collinsville Solar Thermal กำลังผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันโครงการได้รับเงินช่วยเหลือในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจากรัฐบาลออสเตรเลียจำนวน 75 ล้านบาท (2.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) และคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อให้โครงการคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นต้นแบบของเทคโนโลยี Solar Thermal ในออสเตรเลีย คาดว่าจะสามารถพัฒนาโครงการได้ในปี 2558 และแล้วเสร็จเพื่อเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำหน่ายในปี 2560

นายพงษ์ดิษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การพัฒนาโครงการทั้งสองดำเนินการผ่าน RAC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในออสเตรเลีย และเป็นฐานธุรกิจสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เสริมการเติบโตของบริษัทฯ อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง บริษัทฯ ยังมองออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนในอนาคต โดยเฉพาะพลังงานทดแทนจากลมและแสงอาทิตย์ เพราะรัฐบาลออสเตรเลียมีเป้าหมายจะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และแสงอาทิตย์ให้ได้ร้อยละ 20 ในปี 2563 สำหรับสองโครงการนี้จะใช้เงินลงทุนประมาณ 6,900 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมจัดหาเงินลงทุนไว้พร้อมแล้ว และโครงการใหม่นี้จะส่งผลให้กำลังผลิตของ RAC เพิ่มขึ้นเป็น 870 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตจากพลังงานทดแทนของบริษัทฯ เติบโตขึ้นเป็น 209 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.3 จากกำลังผลิตทั้งหมด 6,303 เมกะวัตต์”

ราชบุรีโฮลดิ้ง ขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ออสเตรเลียได้สำเร็จเมื่อปี 2554 ด้วยการเข้าซื้อหุ้นกิจการกองทุน Transfield Services Infrastructure Fund (TSI) ร้อยละ 80 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RATCH-Australia Corporation Limited: RAC) ปัจจุบัน RAC มีสินทรัพย์เป็นโรงไฟฟ้า 7 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 569 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 1 แห่ง กำลังผลิต 180 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง กำลังผลิตรวม 68 เมกะวัตต์ สำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน Collinsville ได้หยุดการผลิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 และ RAC ได้มีแผนพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ Collinsville Solar PV และ Collinsville Solar Thermal ในพื้นที่แห่งนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาการลงทุนโครงการพลังงานลม ในออสเตรเลียอีก 2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้