เนื้อหาวันที่ : 2013-10-22 08:26:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2000 views

ปตท.สผ. จัดพิธีปล่อยแท่นผลิตก๊าซแหล่งซอติก้าในเมียนมาร์

ปตท.สผ. จัดพิธีปล่อยแท่นผลิตและแท่นที่พักอาศัย เตรียมผลิตก๊าซแหล่งซอติก้าในเมียนมาร์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้มีพิธีปล่อยแท่นผลิตและแท่นที่พักอาศัยของโครงการซอติก้า ณ ฐานก่อสร้างของบริษัท เอส เอ็ม โอ อี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ไปติดตั้งที่แหล่งก๊าซฯซอติก้า ในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมียนมาร์ เพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อู เซ ยา อ่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหภาพเมียนมาร์ เป็นประธานในพิธีร่วมกับ ฯพณฯ มารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์ และ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ภาพจากซ้าย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. ฯพณฯ มารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสิงคโปร์ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการ ปตท.สผ. ฯพณฯ เซ ยา อ่อง เอกอัครราช ทูตไทย ณ ประเทศสิงคโปร์ นาย โฮ นี ซิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็ม โอ อี จำกัด (เอกชน) นายพงศธร ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพัฒนาและวิศวกรรม ปตท.สผ. พลเอกพรชัย กรานเลิศ รองประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ปตท.สผ. และนายอำพน กิตติอำพน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ.