เนื้อหาวันที่ : 2013-10-10 15:18:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2005 views

ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จเจาะหลุมในโครงการเวียดนาม 16-1

โครงการเวียดนาม 16-1 ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมประเมินผล TGT-10XST1 พบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเพิ่ม

โครงการเวียดนาม 16-1 ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมประเมินผล TGT-10XST1 พบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมบริเวณตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field) และได้เตรียมดำเนินการติดตั้งแท่นผลิตเพื่อรองรับการผลิตต่อไป

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ.และกลุ่มผู้ร่วมทุนประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมประเมินผล TGT-10XST1 ทางตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field - TGT)

ในโครงการเวียดนาม 16-1 หรือที่เรียกว่า พื้นที่ H5

TGT-10XST1 เป็นหลุมประเมินหลุมผลแรกที่ขุดเจาะในพื้นที่ H5 โดยเริ่มเจาะเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 จนถึงระดับความลึก 3,880 เมตร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 พบชั้นทรายที่มีน้ำมันดิบหนาประมาณ 119 เมตร ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการประเมินศักยภาพของบริเวณดังกล่าว

จากการทดสอบหลุมประเมินผล (Drill Stem Test) 3 โซน พบอัตราการไหลดังนี้ โซนที่ 1 ในชั้นหิน Oligocene C มีอัตราการไหลของน้ำมันดิบเฉลี่ยที่ 6,083 บาร์เรลต่อวันและก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ 0.88 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โซนที่ 2 ในชั้นหิน Lower Miocene 5.2L มีอัตราการไหลของน้ำมันดิบเฉลี่ยที่ 4,896 บาร์เรลต่อวันและก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ 1.29 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และโซนที่ 3 ในชั้นหิน Lower Miocene 5.2U+L มีอัตราการไหลของน้ำมันดิบเฉลี่ยที่ 4,835 บาร์เรลต่อวันและก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่
23 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

จากผลการทดสอบอัตราการไหลในหลุมประเมินผลดังกล่าว พบปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เป็นที่น่าพอใจ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแผนการพัฒนาเพื่อรักษาระดับการผลิตน้ำมันดิบที่ 40,000-45,000 บาร์เรลต่อวัน

ข้อมูลแหล่งเทจั๊กจั๋ง ในโครงการเวียดนาม 16-1
แหล่งเทจั๊กจั๋ง ในโครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของประเทศเวียดนาม ห่างจากเมืองวังเตาไปทางทิศใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยเรือผลิตและกักเก็บน้ำมัน 1 ลำ แท่นหลุมผลิต 2 แท่น และระบบท่อขนส่งใต้ทะเล โดยได้เริ่มการผลิตน้ำมันดิบครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2553

โครงการเวียดนาม 16-1 ดำเนินการโดยบริษัท Hoang Long Joint Operating Company
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ร่วมทุน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท PTTEP Hoang Long Company Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.5 บริษัท PetroVietnam Exploration and Production Corporation (PVEP) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41 บริษัท SOCO Vietnam Ltd ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.5 และบริษัท OPECO Vietnam Ltd ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2

ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการลงทุนสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมในประเทศเวียดนามจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเวียดนาม 9-2 ซึ่งอยู่ในระยะผลิต ส่วนโครงการเวียดนามบี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 อยู่ในระยะเตรียมการพัฒนาโครงการ

 

ภาพ : www.rigzone.com