เนื้อหาวันที่ : 2013-10-10 15:08:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3311 views

กลุ่ม ปตท. เดินหน้าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ PLA แห่งแรกในอาเซียน

กลุ่ม ปตท. เตรียมพื้นที่ปฏิบัติการในจังหวัดระยอง PTT Eco Indusial Zone หรือ PTT Eco IZ พร้อมสำหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PLA แห่งแรกในอาเซียนโดย บริษัท NatureWorks แห่งสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายใหญ่ที่สุดของโลก

กลุ่ม ปตท. เตรียมพื้นที่ปฏิบัติการในจังหวัดระยอง PTT Eco Indusial Zone หรือ PTT Eco IZ พร้อมสำหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PLA แห่งแรกในอาเซียนโดย บริษัท NatureWorks แห่งสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายใหญ่ที่สุดของโลก

ณณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid หรือ PLA ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ไม่ได้เลื่อนออกไปแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับการยืนยันจากบริษัท NatureWorks ที่ยังคงเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานต่อไปตามแผนเดิม ตามที่ได้พิจารณาแล้วว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงงานแห่งที่สองต่อจากแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งล่าสุดได้มีการลงนามสัญญาเพื่อดำเนินงานด้านวิศวกรรมขั้นต้นในการเตรียมการออกแบบก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพภายใต้แบรนด์ Ingeo™

สำหรับกลุ่ม ปตท. ที่ลงทุนใน NatureWorks โดยให้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ถือหุ้นร่วมกับบริษัท Cargill ในอัตราส่วน 50:50 นั้น ได้เตรียมพื้นที่ในโครงการ PTT Eco Industrial Zone หรือ PTT Eco IZ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง ไว้พร้อมสำหรับการก่อสร้างโรงงาน โดยจัดให้อยู่ในโซน Bioplastic เช่นเดียวกับโรงงาน PBS ของบริษัท PTT MCC Biochem

 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และก่อสร้างอาคารสำนักงานร่วมที่ออกแบบให้เป็น Green Building ตามหลักการการประหยัดพลังงานของ LEED ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในปี 2558 โดยทั้งหมดนี้ได้ถูกบรรจุและเป็นไปตามแผน Green Roadmap ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม ปตท. พร้อมเดินหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมๆ ไปกับพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตของประเทศไทยสืบเนื่องต่อไป