เนื้อหาวันที่ : 2013-10-09 02:25:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 915 views

ท่าอากาศยานภูเก็ต ผู้โดยสารทะลุ 11 ล้านคน รายได้กว่า 4,000 ล้านบาท

ท่าอากาศยานภูเก็ตคาดสิ้นปีนี้ผู้โดยสารทะลุ 11 ล้านคน คาดทำรายได้กว่า 4,000 ล้านบาท

ดร.พงษ์ศักติฐ์ เสมสันต์ รองประธานกรรมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานทำบุญในโอกาสครบรอบ 25 ปี ท่าอากาศยานภูเก็ต และวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้าง X-Terminal ซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานวิทยุการบินภูเก็ต เพื่อใช้เป็นอาคารตรวจบัตรโดยสารภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต

ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 4 เดือน โดยจะเปิดใช้ได้ประมาณเดือนมกราคม 2557 เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของท่าอากาศยานภูเก็ต ที่มีผู้โดยสารผ่านปีละกว่า 10 ล้านบาท โดยมีนายประเทือง ศรขำ ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารตรวจบัตรผู้โดยสารนอกอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต (X-Terminal )

ดร.พงษ์ศักติฐ์ กล่าวว่า การก่อสร้างอาคาร X-Terminal นั้น เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของอาคารผู้โดยสารภูเก็ต ที่ขณะนี้มีผู้โดยสารเข้ามาเป็นจำนวนมาก และอาคารผู้โดยสารต่างประเทศก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี ทางท่าอากาศยานฯ จึงได้สร้างอาคารนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับการเช็คอินของผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาเป็นกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความแออัดลงได้ในช่วงไฮซีชั่นนี้ และหลังจากที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแล้วเสร็จจะมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพราะคาดว่าปี 2558–2559 จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน

ด้านนายประเทือง ศรขำ ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ในรอบปีงบประมาณ 2556 ท่าอากาศยานภูเก็ตมีผู้โดยสาร 10.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 33% และเที่ยวบิน 70,198 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 27.38% โดยขณะนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของภูเก็ตมีผู้โดยสารเข้ามาสูงถึงวันละ 30,000 กว่าคน และเที่ยวบินวันละ 200 เที่ยว และหลังจากปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

ซึ่งจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของภูเก็ตจำนวนผู้โดยสารก็จะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีก จากเที่ยวบินที่จะบินเข้ามาวันละ 215–220 เที่ยวบิน จากจำนวนผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงไฮซีชั่นที่จะถึงนี้ ทางท่าอากาศยานภูเก็ต จึงได้เตรียมความพร้อมในการรองรับ

โดยมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารด้วยการขยายพื้นที่ทั้งในส่วนของผู้โดยสารในประเทศและต่างประเทศอีก 300 ตร.ม. ปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดและเพียงพอ ปรับปรุงระบบเช็คอินหมุนเวียนให้กับสายการบินให้เพียงพอ ปรับปรุงสายพานรับกระเป๋าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหลุมจอดจะแล้วเสร็จอีก 5 หลุม ซึ่งจะรองรับกับอาคาร X-Terminal ได้เป็นอย่างดี

นายประเทือง ยังกล่าวถึงผลประกอบการของท่าอากาศยานภูเก็ตในปีงบประมาณ 2556 ว่า ท่าอากาศยานภูเก็ตมีรายได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท และกำไร 2,000 ล้านบาท และคาดว่าในสิ้นปี 2556 จำนวนผู้โดยสารที่ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตจะทะลุ 11 ล้านคน