เนื้อหาวันที่ : 2007-06-25 16:58:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2221 views

Industrial Sourcing Magazine เปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์แล้ว

อินดัสเตรียลซอร์สซิ่ง เป็นเวทีกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในแวดวงอุตสาหกรรมของไทย ได้พบกันอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดแบ่งรายการสินค้าและบริการออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน

.

เมื่อวันที่ 21 - 24 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวนิตยสารแนวไดเร็คทรอรี่ Industrial Sourcing Magazine สำหรับวงการอุตสาหกรรมฉบับปฐมฤกษ์ในงาน The Five Stars Show 2007 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน โดยได้แจกให้กับผู้ร่วมงานกว่า 10,000 ฉบับภายในงาน

.

.

.

คุณชยุต จึงภักดี บรรณาธิการจัดการ Industrial Sourcing Magazine กล่าวว่า "กำเนิดใหม่ของ "อินดัสเตรียลซอร์สซิ่ง" เล่มนี้เป็นคำที่ไม่คุ้นหูคนไทยมากนัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทย แต่ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จบจากต่างประเทศหรือเคยทำงานบริษัทข้ามชาติ ต่างก็รู้จักกันดี ซอร์สซิ่ง ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่เหนือคำว่า "Purchasing" เพราะได้รวมบทบาทด้านการวางแผนและจัดทำกลยุทธ์เพื่อการจัดซื้อจัดหาขององค์กรเอาไว้ด้วย บทบาทที่สำคัญของการซอร์สซิ่ง คือ การจัดเตรียมแหล่งข้อมูลสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อองค์กร ในทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนสำนักงาน ส่วนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และส่วนสนับสนุนงานขาย ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่มีการรวมศูนย์ ทำให้เกิดต้นทุนในการค้นหาอยู่พอสมควร"

.

"โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมของไทย ยังขาดแหล่งข้อมูลสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอีกทั้งยังไม่มีเจ้าภาพจัดทำจริงจัง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มีแหล่งข้อมูลค่อนข้างดี ส่งผลให้ศักยภาพการผลิตและการแข่งขันของประเทศดังกล่าวเหนือกว่าประเทศไทยอย่างชัดเจน"

.

คุณชยุต กล่าวอีกว่า "Industrial Sourcing Magazine จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายในแวดวงอุตสาหกรรมของไทย ได้พบกันอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดแบ่งรายการสินค้าและบริการออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน รวมถึงการนำเสนอสินค้าในรูปแบบแฟชันดีไซน์ที่สวยงามเพื่อความน่าสนใจ อาจกล่าวได้ว่า Industrial Sourcing Magazine  คือ นวัตกรรมใหม่ในวงการสื่ออุตสาหกรรมแห่งปี ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากทั่วโลกส่งตรงถึงผู้ซื้อที่มีศักยภาพของประเทศไทยมากกว่าแสนราย วารสารฉบับนี้ ออกเป็นประจำทุก ๆ สี่เดือน หรือปีละ 3 ฉบับ  

.