เนื้อหาวันที่ : 2006-02-15 18:13:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2552 views

โรงงานอุตสาหกรรมแย่งน้ำกับชาวบ้าน

ปัญหาภัยแล้งนับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นอีกช่วงในรอบหลายสิบปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งยาวนานที่สุด สร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหง

ปัญหาภัยแล้งนับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นอีกช่วงในรอบหลายสิบปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งยาวนานที่สุด สร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหง ทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ล่าสุดวิกฤตน้ำได้ลุกลามส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานย่านนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี เจอปัญหาหนักที่สุด เมื่อน้ำไม่พอใช้ในกระบวนการผลิต  ระบุบางนิคมฯถึงขั้นให้โรงงานต้องจัดหาน้ำมาใช้เอง หากฝนไม่ตกอีกเชื่อหลายโรงงานถึงขั้นต้องหยุด และลดกำลังผลิตลงชั่วคราว ด้านเอกชนหวั่นสูญเสียโอกาสผลิตและส่งออก ขณะที่อีสต์วอเตอร์ โบ้ยประชาชนและโรงงานใช้น้ำมากกว่าทุกปี   

พบว่าขณะนี้โรงงานในจังหวัดระยองที่มีอยู่ประมาณ 1,450 แห่ง ที่จังหวัดชลบุรีอีกกว่า 2,000 แห่ง ส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาการใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และดอกกรายนั้น ขณะนี้เริ่มประสบชะตากรรมน้ำไม่พอใช้ เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเหือดแห้ง เวลานี้หลายโรงงานใช้วิธีบำบัดน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงบางรายก็ได้ตัดสินใจ ลดกำลังผลิตลงแล้ว ซึ่งปัญหานี้ภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องการให้เกิดกระแสข่าวขาดน้ำออกไปแบบคึกโครม เพราะจะเป็นเรื่องของภาพพจน์การลงทุน

โดยเฉพาะพื้นที่ลงทุนในอีสเทิร์นซีบอร์ด ที่เป็นยุทธศาสตร์การลงทุนของทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นพื้นที่ลงทุนที่มีศักยภาพที่สุด มีความพร้อมในระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จะเห็นว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนาที่ดินเพื่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และเป็นศูนย์กลางการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และปิโตรเคมี ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่มีการลงทุนมาก และใช้เงินลงทุนสูง