เนื้อหาวันที่ : 2013-10-02 15:28:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 508 views

ซีเกทสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางด้านเทคโนโลยี รายแรกที่จัดส่งฮาร์ดไดรฟ์โดยใช้เทคโนโลยี SMR รุ่นใหม่

เทคโนโลยีชิงเกิ้ล แมกเนติกเป็นก้าวแรกในการบรรลุเป้าหมายในการจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ ที่มีความจุตัวละ 20 เทราไบต์ภายในปี พ.ศ. 2563

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  (NASDAQ: STX) ผู้นำทั่วโลกในด้านโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูล เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งไดรฟ์จำนวนกว่าหนึ่งล้านตัวซึ่งใช้เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบชิงเกิ้ล แมกเนติกหรือเทคโนโลยีเอสเอ็มอาร์  (shringled magnetic recording: SMR) เอสเอ็มอาร์เป็นเทคโนโลยีสำหรับจัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งมีความสำคัญในการเพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูล (areal density) อย่างต่อเนื่อง (ความหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูลคือปริมาณข้อมูลที่สามารถถูกจัดเก็บในดิสก์แต่ละตัว) เพื่อซัพพอร์ตปริมาณการเติบโตของการใช้งานในคลาวด์และระบบพกพา (mobile) ทั่วโลก  โดยมีการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบเอสเอ็มอาร์จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูลให้สูงขึ้นถึงร้อยละ 25

“จากจำนวนผู้คนทั่วโลกเกือบ 7,000 ล้านคน เรากำลังสร้างข้อมูล 2.7 เซตตาไบต์ต่อปี และด้วยข้อมูลจำนวนมากขนาดนี้ ทำให้เราใกล้ที่จะไปถึงขีดจำกัดทางด้านกายภาพ ว่าเราสามารถเขียนข้อมูลจำนวนมากเท่าใดลงไปในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แต่ละตัวที่มีอยู่ในปัจจุบัน” นายมาร์ค เร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของซีเกท  (Mark Re, Seagate’s chief technology officer)  กล่าว “ด้วยเทคโนโลยีเอสเอ็มอาร์  ซีเกทมุ่งมั่นในการเพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูล ให้สูงขึ้นถึงร้อยละ 25 หรือ 1.25 เทราไบต์ต่อดิสก์ เพื่อผลิตฮาร์ดไดรฟ์ที่มีราคาต่อกิกะไบต์ต่ำที่สุดและเพิ่มความจุใน การจัดเก็บข้อมูลของไดรฟ์แต่ละตัวให้สูงถึง 5 เทราไบต์และมากกว่า”

ในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีล่าสุดคือ การจัดเก็บข้อมูลในแนวตั้งฉาก (perpendicular recording) ช่วยเพิ่ม ความหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูลโดยการเรียงบิตในแนวตั้งฉาก ทำให้ช่องว่างระหว่างแทร็คของข้อมูล (data tracks) และหัวอ่าน/เขียน (read-write heads) แคบลง เนื่องจากขีดจำกัดทางด้านกายภาพ เราไม่สามารถลดขนาดของ หัวอ่าน/เขียนให้เล็กลงกว่านี้ได้ ดังนั้นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยเพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูลคือ การเปลี่ยนแปลงวิธีที่ข้อมูลถูกเขียนลงในไดรฟ์

นั่นจึงเป็นที่มาของบทบาทของเทคโนโลยีเอสเอ็มอาร์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมีเดียในขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีเอสเอ็มอาร์ช่วยจัดเรียงวิธีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ในดิสก์ขึ้นใหม่โดยการซ้อนแท็คของข้อมูล ซึ่งคล้ายกับการซ้อนกระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งช่วยเพิ่มความหนาแน่นของแทร็คและช่วยเพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูล ผลของการเพิ่มความหนาแน่นของแทร็คคือ ปริมาณข้อมูลในดิสก์แต่ละตัวจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับความจุในการจัดเก็บข้อมูลโดยรวมของไดรฟ์แต่ละตัว