เนื้อหาวันที่ : 2013-10-02 13:57:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1223 views

DHL จัดแสดงสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์ในงาน SME Thailand Expo 2013

เดินหน้าเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับเอสเอ็มอีให้แข็งแกร่ง และให้บริการลอจิสติกส์ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง

(จากที่ 2 ซ้ายไปขวา)  วินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการเอสเอ็มอี ไทยแลนด์ ปาริชาต ประมุขกุล  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน อาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ในพิธีเปิดงานแสดงสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ “DHL Idea Contest” ณ งาน SME Thailand Expo 2013

 

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วนระหว่างประเทศ จัดแสดงสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ “DHL Idea Street” ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิดใหม่ๆ” (Sparking Your Idea) ในงาน SME Thailand Expo 2013 โดยมีนายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากนิตยสาร SME Thailand และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Creative Center for Eco-Design) ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมเปิดงานดังกล่าว

“DHL Idea Street” เกิดจากความร่วมมือระหว่างดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม และนิตยสาร SME Thailand โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีไทยรุ่นใหม่จากทั่วประเทศได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนอสินค้าและบริการใหม่สุดล้ำของตนออกสู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 – 8 กันยายน 2556 และมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 10 ราย  ซึ่งทั้งหมดเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นทางด้านวิสัยทัศน์ ความสร้างสรรค์ความสามารถในการทำตลาดได้อย่างดีเยี่ยม และความยั่งยืน โดยผ่านการเลือกเฟ้นจากการประกวดที่มีผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ยาสมิน อลาดาด คาน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า “ธุรกิจเอสเอ็มอียังคงมีบทบาทสำคัญต่อการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของการจ้างงานและการส่งออกโดยรวม โดยธุรกิจเอสเอ็มอีมีการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 78  สร้างรายได้ประชาชาตินอกภาคเกษตรกรรมสูงถึงร้อยละ 43 และมีการส่งออกร้อยละ 30(1) ดังนั้น ดีเอชแอลจึงเดินหน้าสานต่อนโยบายมุ่งพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีซึ่งเป็นอีกหนึ่งฐานลูกค้าที่สำคัญของดีเอชแอลให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยได้พัฒนาทักษะและศักยภาพเพื่อก้าวสู่ตลาดโลกและเก็บเกี่ยวโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจของตนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียังตระหนักดีว่า การขยายธุรกิจออกนอกประเทศ นอกจากจะมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์แล้ว ยังก่อให้เกิดความท้าทายทางด้านระบบลอจิสติกส์อย่างมาก ซึ่งดีเอชแอลสามารถช่วยเหลือได้ โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์ให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย บริการขนส่งพิเศษ ข้อมูลด้านลอจิสติกส์ ระเบียบพิธีศุลกากร ภาษีและอากรต่างๆ สำหรับการจัดงาน DHL Idea Street ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของดีเอชแอลที่มุ่งช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยให้ขยายการดำเนินงานเจาะสู่ตลาดใหม่ๆ นอกประเทศและมีการเติบโตและศักยภาพในการทำกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง”

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน กล่าวว่า “ดีแอชแอลมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มจัดงานสำคัญดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าและบริการต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและบทบาทของดีเอชแอลในการเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจระดับมหภาค ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารระบบซัพพลายเชนแบบทันกำหนดเวลา ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นว่าระบบขนส่งสินค้า คือ หนึ่งในองค์ประกอบหลากหลายประเภทที่สนับสนุนการนำสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมั่นคง ลูกค้าของดีเอชแอลยอมรับว่า บริการลอจิสติกส์แบบครบวงจรหลากหลายประเภทเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และดีเอชแอลมีความชำนาญในการให้บริการดังกล่าวอย่างลึกซึ้งตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริการของดีเอชแอลมีศักยภาพที่เหนือกว่าการบริหารคลังสินต้าและการขนส่งแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ ดีเอชแอลมุ่งเดินหน้าสานต่อความสำเร็จจากการจัดงานแสดงสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ DHL Idea Street โดยจะผนึกกำลังและขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีไทยให้มีแต้มต่อในการแข่งขันมากขึ้นในเวทีการค้าระดับโลก”

SME Thailand Expo เป็นงานที่จัดขึ้นสำหรับภาคธุรกิจของไทยเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มีผู้ประกอบการกว่า 500 รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยเข้าร่วมแสดงสินค้าและให้ความรู้พร้อมด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ตลอดระยะเวลา 4 วันเต็ม ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่ได้ผนึกกำลังร่วมกันเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง และสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนให้เติบโตและเจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก