เนื้อหาวันที่ : 2013-09-30 12:12:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2229 views

Wison ประกาศความสำเร็จของโรงงานนำร่องภายใต้เทคโนโลยี MTO

โพรไพลีน นับเป็นการนำเทคโนโลยีแยกโอเลฟินของ Wison Engineering สำหรับบรรดาโรงงาน MTO มาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก และ

บริษัท Wison Engineering Services จำกัด ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมเคมี การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) ภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของจีน ประกาศความสำเร็จเรื่องการดำเนินงานของโรงงานนำร่องเพื่อแปลงเมทานอลเป็นโอเลฟิน (MTO) ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีของทางบริษัท โรงงานดังกล่าวออกแบบโดยบริษัท Wison Engineering ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเคมีนานจิง และประสบความสำเร็จในการผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลีนและโพรไพลีนตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ โดยสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานถึง 99.98% สำหรับผลิตภัณฑ์เอทิลีน และ 99.8%

สำหรับโพรไพลีน นับเป็นการนำเทคโนโลยีแยกโอเลฟินของ Wison Engineering สำหรับบรรดาโรงงาน MTO มาใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก และยังประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งของเทคโนโลยีเปลี่ยนถ่านหินเป็นโอเลฟินในจีน ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างแผนแม่บทในการพัฒนาอุตสาหกรรมเปลี่ยนถ่านหินเป็นสารเคมีของจีน


โรงงาน MTO ซึ่งเป็นหน่วยการผลิตแห่งหนึ่งของบริษัท Wison (Nanjing) Clean Energy จำกัด ("Wison Energy") ที่มีกำลังการผลิตเอทิลีนและโพรไพลีนได้ 300kta/ปี หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนถ่านหินเป็นโอเลฟินแห่งแรกของบริษัท Shenhua Baotou โรงงานนำร่อง MTO แห่งนี้ก็เปิดฉากแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน โดยไม่ได้เป็นโรงงานที่มีการติดตั้งเทคโนโลยี MTO ของ Wison Engineering เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นโรงงาน MTO แห่งแรกของโลกที่มีการใช้เทคโนโลยี MTO ขั้นสูงของ Honeywell UOP อีกด้วย

เทคโนโลยีแยกโอเลฟินของ Wison Engineering ในโครงการดังกล่าวเป็นการนำเทคโนโลยี “พรีคัตติ้งและดูดซับน้ำมัน”มาใช้ ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน ในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงอัตราการฟื้นตัวของโอเลฟิน ส่งผลให้การผลิตมีเสถียรภาพมากขึ้น มีวงจรการดำเนินงานนานขึ้นรวมถึงข้อได้เปรียบอื่นๆอีกมากมาย ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง Wison Engineering และ UOP ในเชิงเทคโนโลยีนั้น เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี MTO ของจีน

พร้อมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมการเปลี่ยนถ่านหินเป็นสารเคมีสมัยใหม่ นับตั้งแต่ที่ได้เดินหน้าพัฒนามาตั้งแต่ปี 2550 เทคโนโลยีการแยกของ Wison Engineering ในโรงงาน MTO ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในจีนไปแล้ว 4 ใบ และที่ประเทศอินโดนีเซียอีก 1 ใบ โดยมีบริษัทต่างๆในจีนนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น บริษัท Shandong Yangmei Hengtong Chemicals, Shenhua Xinjiang New Materials, Jiangsu Sailboat Petrochemical และ Pucheng Clean Energy

นอกเหนือไปจากการคิดค้นเทคโนโลยี และออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังมีบริการด้านการออกแบบพื้นฐาน การออกแบบโดยรวมและบริการทางวิศวกรรมโดยละเอียดในโครงการ MTO นี้ เช่นเดียวกับบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนของการก่อสร้างโรงงาน ด้วยทีมวิจัยและพัฒนาตลอดจนทีมวิศวกรที่แข็งแกร่ง Wison Engineering จึงประสบความสำเร็จในการออกแบบและบริการวิศวกรรมทั้งหมดภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี ซึ่งถือว่าเร็วกว่าบริษัทอื่นๆที่มีการดำเนินงานในรูปแบบเดียวกันอย่างน้อย 6 เดือน จนถึงทุกวันนี้ Wison Engineering มีศักยภาพในการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับโรงงาน MTO ที่มีกำลังการผลิตที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะขนาด 300kta, 600kta หรือ 900kta

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนของจีน Wison Engineering มองว่า ธุรกิจการเปลี่ยนถ่านหินเป็นสารเคมีเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัทที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในเรื่องการกระจายการลงทุนทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน Wison Engineering มีความพยายามอย่างไม่ลดละที่จะคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพทางวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ” นายหลิว ไห่จุน รองประธานอาวุโสและกรรมการบริหารของ Wison Engineering กล่าว “ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทวิศวกรรมของจีน ที่ให้บริการแบบบูรณาการตลอดทั้งระยะเวลาดำเนินงานทั้งโครงการของลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการเริ่มดำเนินงาน เรามีความตั้งใจที่จะนำจุดแข็งของบริษัทไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี และยกระดับอุตสาหกรรมการเปลี่ยนถ่านหินเป็นสารเคมีสมัยใหม่”