เนื้อหาวันที่ : 2007-06-22 10:00:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1453 views

Fortinet ทดสอบความรู้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยบนเครือข่าย

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะตัวแทนจำหน่าย โดยจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการทดสอบ ตามหลักสูตรความรู้ในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

.

Fortinet™ ผู้บุกเบิกและผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบ multi-threat security ชั้นนำ จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะตัวแทนจำหน่าย โดยจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการทดสอบ ตามหลักสูตรความรู้ในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (FCNSA & FCNSP) ณ โรงแรมโนโวเทล โลตัส ในวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2550 การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนจำหน่าย Fortinet สามารถนำผลิตภัณท์และบริการต่างๆของ Fortinet ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการกับระบบการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ Fortinet โดยตรง ประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ได้รับการรับรองและออกให้โดย Fortinet, USA