เนื้อหาวันที่ : 2013-09-24 02:12:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2124 views

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) แต่งตั้งผู้บริหารใหม่

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) แต่งตั้งผู้บริหารใหม่สายงานตรวจสอบภายใน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งนางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว เข้ารับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

นางสุดารัตน์มีประสบการณ์ในด้านสายงานตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางด้านสายงานตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และการสารสนเทศในสถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่ง โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับทางธนาคารฯ คุณสุดารัตน์ได้ร่วมงานกับ PwC โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารแผนสำรองฉุกเฉิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ด้านการสารสนเทศ และการประเมินและปฏิบัติการ Core Banking ก่อนหน้านี้คุณสุดารัตน์ได้ดำรงตำแหน่งประธานสายงานบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศของธนาคารนครหลวงไทย นอกจากนี้คุณสุดารัตน์ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสายงานตรวจสอบมามากกว่า 8 ปี ของธนาคาร ดีบีเอส ไทยทนุ และธนาคารทหารไทย

นางสุดารัตน์ ได้รับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย