เนื้อหาวันที่ : 2013-09-23 02:04:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 333 views

4 กูรูอสังหาฯ ชี้แนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยยุคเปลี่ยนแปลง

อสังหาริทรัพย์ไทยต้องปรับตัวและเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการ

กูรูทั้ง 4 ชี้ว่าภาคเอกชนในวงการอสังหาริทรัพย์ไทยต้องปรับตัวและเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการ โดยทั้ง 4 ท่านชี้แนะในทิศทางเดียวกันว่า แนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยในปัจจุบันและอนาคต ต้องยอมรับว่าในต่างจังหวัด แนวโน้มมาแรงและยังมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แนะนำผู้ประกอบการให้ความสนใจกับตลาดนี้ เพื่อการปรับตัว

ณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ทางสมาคมพยายามหาทางผลักดัน รวบรวมกลุ่มผู้ประกอบการ และให้ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรายย่อย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขยายการลงทุนของภาคเอกชนรายย่อย

คุณอภิชาต จูตระกูล ประธานอํานวยการ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวโน้มการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทยว่า ทางบริษัทได้มีการขยายการลงทุนไปยังตลาดต่างจังหวัดมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าแม้ผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดในขณะนี้ แต่ทางผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นก็ยังคงมีช่องทางและจุดแข็งของแต่ละโครงการที่แตกต่าง จุดแข็งหลักคือการรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีไม่แพ้ผู้ประกอบการรายใหญ่

อีกประเด็นที่น่าสนใจ จากที่ทราบกันในวงการว่า หากต้องการพัฒนาไปยังตลาดต่างจังหวัด ผู้ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย์จะเฝ้าดูการขยายตัวของศูนย์การค้า ภายใต้แบรนด์เซ็นทรัลพัฒนา ประเด็นที่น่าสนใจคือทางบริษัทฯพิจารณาจากอะไร คุณนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน และบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เผยในประเด็นนี้ว่า ก่อนที่จะไปลงทุนที่ต่างจังหวัดนั้น จะต้องพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจ ประกอบกับแนวโน้มการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวเป็นหลัก

สำหรับราคาที่ดินในต่างจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนและนักพัฒนาในวงการอสังหาริมทรัพย์บางรายอาจเป็นกังวลและไม่กล้าลงทุน ทางด้านคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) แนะนำเอกชนและนักลงทุนว่าหากไม่ลงทุนเสียตั้งแต่ตอนนี้ ในอนาคตราคาที่ดินก็จะสูงขึ้นเรื่อยทำให้อาจเสียโอกาสในการลงทุนที่ดีไป

โดยทาง 4 กูรูได้กล่าวปิดท้ายด้วยว่าการเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะต้องปรับตัวและพัฒนาให้เข้ากับสภาวะต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ