เนื้อหาวันที่ : 2013-09-18 14:47:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 953 views

วอลโว่ กรุ๊ป ทุ่ม พันล้านบาท ขยายสาขาและโรงงานประกอบรถบรรทุกในไทย

วอลโว่ กรุ๊ปฯ มุ่งพัฒนาบุคลากรรองรับการขยายงานครั้งใหญ่ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง มากกว่า 1,000 อัตรา

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถ บรรทุกหนัก และรถโดยสารขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อวอลโว่ ทรัคส์ และยูดี ทรัคส์ ในประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานประจำศูนย์บริการจำนวนมาก เพื่อรองรับแผนการขยายงานทั่วประเทศ และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยจะเปิดรับพนักงานทั้งสิ้นมากกว่า 1,000 อัตรา อันประกอบด้วยพนักงานทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายบริการหลังการขาย ฝ่ายสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ภายหลังการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ของประเทศไทย ที่จะทำให้ธุรกิจในเครือข่ายวอลโว่ กรุ๊ป ขยายเติบโตในระดับภูมิภาค

มร. ฌาคส์ มิเชล ประธานกรรมการ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าจากนโยบายการขยายการลงทุนในประเทศไทยในช่วงปีที่แล้วจนถึงขณะนี้ ทำให้บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนการขยายสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น 17 สาขาด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ลงทุนเพิ่มกำลังการประกอบรถบรรทุกบนถนนบางนา-ตราด ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท

มร.มิเชล กล่าวว่าภายใต้แผนการขยายงานครั้งนี้ ในส่วนของการขยายเครือข่ายทั่วประเทศ บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น อีกกว่า 1,000 อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ อันประกอบด้วย พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานประจำสำนักงาน ช่างซ่อมประจำศูนย์บริการ เป็นต้น โดยเฉพาะช่างเทคนิคจะรับจำนวนมากกว่า 300 อัตรา และพนักงานประจำโรงงานประกอบรถบรรทุกบนถนนบางนา-ตราด อีกจำนวนมาก

“แม้ว่าเราเปิดรับสมัครพนักงานมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน ทำให้การรับสมัครจะต้องใช้เวลามากกว่าในอดีต” มร.มิเชล กล่าว

มร.มิเชล กล่าวว่าพนักงานของวอลโว่ กรุ๊ป ทั่วโลก ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพราะองค์กรจะเติบโตได้อย่างมั่นคง จะต้องมีพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งวอลโว่ กรุ๊ป ได้ทุ่มเทงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแต่ละปี วอลโว่ กรุ๊ป ในประเทศไทยได้ใช้งบประมาณสำหรับการฝึกอบรมทั้งสิ้น มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี

ภายใต้นโยบายด้านบุคลากรของเครือข่ายบริษัท วอลโว่ กรุ๊ป ทั่วโลก พนักงานจะได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งงาน ทั้งในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ รวมไปถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลากรให้เติบโตและก้าวหน้าไปกับองค์กรในแต่ละสายงานอาชีพ

“ความจริงแล้ว เรามีการวางแผนการฝึกอบรมที่ครบเครื่องและเป็นระบบอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้มาตรฐานของวอลโว่ กรุ๊ป ที่มีการประสานงานกับสถาบันการศึกษา นักวิชาการ เพื่อหาข้อมูลและออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการทำงานมาจัดอบรมและฝึกให้กับพนักงานของเราเอง ภายใต้แนวคิด มหาวิทยาลัยวอลโว่ หรือ Volvo Group University โดยเป็นการฝึกอบรมทั้งในส่วนของระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ภาวะความเป็นผู้นำ ทั้งสายงานบริหารและสายงานวิศวกรรม ซึ่งหลักสูตรนี้เอง จะใช้เป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานวอลโว่ ทั่วโลก” มร. มิเชล กล่าว

นอกจากนี้ พนักงานที่ทำงานกับ วอลโว่ กรุ๊ป ในทุกสาขาอาชีพ ยังมีโอกาสไปเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมที่ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งรู้จักเพื่อนร่วมงานจากหลายๆประเทศ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครื่องข่ายในการทำงานอีกด้วยส่วนพนักงานที่สนใจที่จะทำงานในต่างประเทศ ทางบริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานที่มีศักยภาพสามารถเจริญเติบโตในองค์กรกลุ่มวอลโว่ โดยการโยกย้ายไปทำงานในประเทศต่างๆได้หากพนักงานมีคุณสมบัติครบตรงตามที่กำหนดในตำแหน่งงานนั้นๆ

นอกจากหลักสูตรฝึกอบรมแล้ว วอลโว่ กรุ๊ป ยังมีกิจกรรมการพัฒนาและเสริมทักษะด้านการให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานและตัวแทนจำหน่าย (ดีเลอร์) ของวอลโว่ โดยจะเป็นการเรียนรู้จากการแข่งขัน ที่เรียกกันว่า VISTA World Championship ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานช่างเทคนิค พนักงานขาย และพนักงานให้บริการหลังการขาย ที่สังกัดศูนย์บริการได้เข้าร่วมแข่งขัน เพิ่มทักษะการให้บริการหลังการขาย โดยจะจัดขึ้นสำหรับพนักงานและตัวแทนจำหน่าย (ดีเลอร์) ของวอลโว่ กรุ๊ป ทั่วโลก เริ่มครั้งแรกในปี 1957 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี โดยกำหนดให้บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป ทั่วโลก จัดทีมบริการหลังการขาย แข่งขันกันระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกสู่ระดับภูมิภาค และไปสู่ระดับโลกที่ประเทศสวีเดน

พนักงานทุกคนที่ประจำศูนย์บริการ จะมีโอกาสเพิ่มทักษะในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของวอลโว่ และยูดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานประจำวัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมตามวิถีแห่งวอลโว่ ซึ่งเป็นการทำงานอย่าง มีพลัง มีความมุ่งมั่น และเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผ่านการแข่งขันนี้

สำหรับประเทศไทยในปีนี้ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศทั้งสิ้น 39 ทีม แข่งขันร่วมกับ 4,500 ทีมจากวอลโว่ กรุ๊ป ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปีนี้ ทีมผู้ชนะในสนามประเทศไทยสามารถเข้าสู่รอบแข่งขันระดับภูมิภาคได้ แต่ไม่สามารถทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศสวีเดนได้

“เราได้นำกิจกรรมที่ดี ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรมาใช้ในประเทศไทยที่วอลโว่ กรุ๊ป ทั่วโลกดำเนินการ คนไทยจะได้สัมผัสกับการฝึกอบรมแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่เหมือนกันภายในครอบครัววอลโว่ กรุ๊ป” มร. มิเชล กล่าว

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป ถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับที่ผลิตรถบรรทุกหนัก รถโดยสาร อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องยนต์เรือและเครื่องจักรกอุตสาหกรรม ภายใต้การให้บริการของวอลโว่ กรุ๊ป โดยมีค่านิยมหลักขององค์กรคือ คุณภาพ ความปลอดภัย และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม นอกจากจะให้บริการด้านผลิตภัณฑ์แล้ว ยังให้บริการด้านสินเชื่อ โดยปัจจุบัน วอลโว่ กรุ๊ป มีพนักงานทั่วโลกประมาณ 115,000 คน มีโรงงานประกอบและผลิตใน 19 ประเทศทั่วโลก จำหน่ายไปยัง 190 ประเทศทั่วโลก

เมื่อปีที่แล้ว วอลโว่ กรุ๊ป เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ OMX Nordic Exchange Stockholm มียอดขายทั่วโลก 304,000 ล้านโครน มีสำนักงานใหญ่ที่โกเธเบิร์ก ประเทศสวีเดน