เนื้อหาวันที่ : 2013-09-17 13:44:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 435 views

อิริคสัน ได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำธุรกิจ Convergent Charging

อิริคสันได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำธุรกิจ Convergent Charging โดยอินโฟเนติคส์รีเสิร์ช (Infonetics Reseach)

อิริคสัน ประกาศถึงความสำเร็จ ในฐานะผู้นำธุรกิจ convergent charging โดยประเมินจากรายได้ในธุรกิจนี้ทั่วโลก ผ่านรายงานด้านส่วนแบ่งตลาดและการคาดการณ์ ชื่อ “Convergent Charging Software and Services” ซึ่งถูกจัดทำขึ้นโดย อินโฟเนติคส์ รีเสิร์ช (Infonetics Reseach) เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2013 ที่ผ่านมา

รายงานฉบับนี้ ได้ติดตามการทำงานของซอฟแวร์ที่ใช้ในการคิดค่าบริการ (charging software) ซึ่งต้องสามารถจัดการ กับกระบวนการที่ซับซ้อนในหลายมิติ ทั้งการคิดเงินแบบ ”real-time” การจ่ายเงินผ่านหลากหลายช่องทาง บริการ และลูกค้าหลายประเภท ผ่านเครือข่ายที่ต่างกัน นอกจากนั้นการวิเคราะห์ของอินโฟเนติคส์ ยังรวมถึง บริการด้านการให้คำปรึกษา การควบรวมระบบ และการบริหารจัดการเครือข่าย

"โซลูชั่นด้านการเรียกเก็บเงิน และการคิดค่าบริการ ที่มีความยืดหยุ่นสูง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก อย่างในปัจจุบัน อันจะทำให้ผู้ให้บริการสามารถสลับ ปรับ เปลี่ยนลูกค้าในระบบ prepaid และ postpaid ได้อย่างราบรื่น หรือ สามารถใช้แพ็คเกจดาต้า มากกว่าหนึ่งแผน สำหรับลูกค้าเพียงคนเดียวได้ เป็นต้น" กล่าวโดย นาย ชิร่า เลอวีน ในฐานะ Directing Analyst for Service Enablement and Subscriber Intelligence แห่ง อินโฟเนติคส์ รีเสิร์ช "จากการประเมิน พบว่า อิริคสันเป็นผู้นำด้านรายได้ ในปี 2012 ในธุรกิจที่สำคัญนี้ ซึ่งเราคาดว่าจะเติบโตได้ อย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงอีกหลายปีข้างหน้า "

นาย ปีเตอร์ ฮิมแมน หัวหน้าฝ่าย Operations and Solution Area Business Support Solutions แห่งอิริคสัน กล่าวว่า "สินค้าคุณภาพสูง และความเชี่ยวชาญของอิริคสัน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านความสะดวก และความเรียบง่าย เพื่อรากฐานที่มั่นคง และพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ต่อไป โดยผลการวิเคราะห์ของ อินโฟเนติคส์ รีเสิร์ช ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ ในกลยุทธ์ทางการตลาด และการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญของเรา ในโซลูชั่นด้าน convergent charging และที่สำคัญที่สุด คือ คุณค่าที่ลูกค้าของเราจะได้รับ ในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นนี้"

จากรายงานหลายฉบับ ที่ถูกจัดทำขึ้นโดย อินโฟเนติคส์ รีเสิร์ช อิริคสันได้รับการคัดเลือกจากผู้ให้บริการเครือข่าย ให้เป็นผู้นำด้าน convergent charging จากรายงาน เรื่อง “Convergent Charging Strategies and Vendor Leadership: Global Service Provider Survey” ในเดือนกรกฎาคม และได้รับเลือกให้เป็น “service delivery platform (SDP) vendor of choice” จากรายงาน เรื่อง “SDP Strategies and Vendor Leadership: Global Service Provider Survey” ในเดือนมิถุนายน