เนื้อหาวันที่ : 2013-09-06 07:38:35 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1471 views

BMCL ติดปีกรับสัมปทานเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง มูลค่ากว่า 8.3 หมื่นล้านบาท

เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) อยู่แล้ว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เร็วกว่าแผนงานอย่างแน่นอน

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL เปิดเผยว่าบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับสัมปทานลงทุน จัดหาระบบรถไฟฟ้าและให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ สัญญาที่ 4 ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มูลค่า 82,625ล้านบาท ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี

การรับสัมปทานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของที่ทำให้บริษัทฯ เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก เพราะจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่มากขึ้นและผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และจากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) อยู่แล้ว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เร็วกว่าแผนงานอย่างแน่นอน

นายปลิว กล่าวว่า สัมปทานนี้เป็นสัมปทานแรกในประเทศที่ดำเนินการแบบ PPP-Gross Cost คือ รัฐว่าจ้างเอกชนลงทุนและดำเนินการ และจ่ายคืนค่าลงทุนและดำเนินการพร้อมดอกเบี้ยและกำไร โดยรัฐสามารถควบคุมค่าโดยสารและสั่งให้บริษัทฯ เดินรถเพิ่มเติมได้ ซึ่งในเบื้องต้น รฟม. คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการสายสีม่วงจะมีผู้ใช้บริการกว่า 200,000 คนต่อวัน และเมื่อต่อเชื่อมกับสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการกว่า 300,000 คนต่อวัน จะทำให้ปริมาณผู้โดยสารโดยรวมเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ จะมีการเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายและสายสีเขียวที่จะแล้วเสร็จตามมาเป็นลำดับ ปัจจุบันผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นเป็นอย่างมาก มีปริมาณผู้โดยสารเติบโตขึ้นกว่า 10% ต่อปี และมั่นใจว่าจะไม่มีการขาดทุนเกินทุนอย่างแน่นอน ในส่วนของการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทฯ กำลังพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ การจัดตั้งกองทุน Infrastructure หรือแม้แต่การเพิ่มทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นหลักทุกรายพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัทฯ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า ในส่วนของการดำเนินงานสัญญานี้ บริษัทฯ จะเร่งรัดในส่วนงานออกแบบและจัดหาระบบรถไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ และทดลองวิ่งก่อนเปิดให้บริการตามแผนงาน ขณะนี้บุคลากรของบริษัทฯ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ และจะเริ่มงานทันที สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูน-บางซื่อ (1 สถานี) สัญญาที่ 5 ซึ่งต่อเชื่อมสายสีม่วงและสายเฉลิมรัชมงคล(สีน้ำเงิน) บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอเข้าเจรจากับรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ตามพรบ.ร่วมทุน เป็นผู้เจรจา โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นผู้ดำเนินการให้แก่รัฐบาลเพื่อเปิดให้บริการในส่วนนี้ได้พร้อมกับสายสีม่วง

นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเข้าร่วมประมูลงานจัดซื้อระบบรถไฟฟ้าและให้บริการเดินรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สีแดง สีเขียว รวมถึงสายอื่นๆ ในอนาคต เช่น สายสีส้ม สายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งบรรจุอยู่ใน พรบ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

 โดยเชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทุ่มเท มุ่งมั่น พัฒนาองค์กร จนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนชั้นนำของโลกที่มีความทันสมัย ปลอดภัย และช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ มีศักยภาพและความพร้อมในการแข่งขันที่จะรับงานระบบขนส่งมวลชนทางรางทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป.