เนื้อหาวันที่ : 2013-09-06 07:24:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1063 views

จีอี และ บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ลงนามดูแลรักษาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

จีอี และ บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ลงนามสัญญาให้การดูแลรักษาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

จีอี และ บริษัทบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาให้บริการ มูลค่า 33 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย จีอี จะให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกังหันก๊าซแบบแอโรเดริเวทีฟ (aeroderivative) รุ่น LM6000-PD สองเครื่องของจีอี ซึ่งติดตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแบบโคเจนเนอเรชั่นขนาด 110 เมกะวัตต์ ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเวลา 12 ปี การลงนามครั้งนี้เป็นการย้ำถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของจีอีในระดับภูมิภาค และการสนับสนุนโครงการของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในประเทศไทย

คุณวรวุฒิ อนุรักษ์วงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “เพื่อให้ระบบขนส่งไฟฟ้า (power grid) ของไทยมีเสถียรภาพ เชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานและเป้าหมายทางเศรษฐกิจของโรงงานแห่งนี้ตามที่เราได้ตั้งไว้ การให้การบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เป็นสิ่งสำคัญ เราเลือกใช้ GE LM6000 เพราะเป็นเทคโนโลยีระดับโลก และจีอีมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค มีความสามารถในระดับภูมิภาคทั้งในด้านการให้บริการบำรุงรักษา ด้านวิศวกรรม คุณสมบัติของเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงบริการด้านการเช่าซื้อ”

โรงไฟฟ้าแห่งนี้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 กระแสไฟที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหลัก ส่วนที่เหลือจำหน่ายตรงให้กับผู้ใช้ไฟที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

นายดาร์ริล วิลสัน รองประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์ หน่วยงาน Distributed Power ของ จีอี เพาเวอร์แอนด์วอเตอร์ กล่าวว่า “โครงการ SPP เป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งของความพยายามที่จะกระจายโครงสร้างพื้นฐานการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ และเพิ่มสัดส่