เนื้อหาวันที่ : 2013-09-04 10:50:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 803 views

วันชัย ผู้กุมบังเหียนคนใหม่อีสท์วอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการน้ำของภูมิภาค

วันชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้กุมบังเหียนคนใหม่อีสท์วอเตอร์ ควบทะยานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการน้ำของภูมิภาค

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ “วันชัย หล่อวัฒนตระกูล” กับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ “EASTW” พร้อมขับเคลื่อนอีสท์วอเตอร์สู่ความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำของภูมิภาคด้วยความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่มี ย้ำชัดถึงภารกิจสำคัญในการดูแลบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้เพียงพอไม่ขาดแคลนในอนาคต

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ เปิดเผยว่า การเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของอีสท์วอเตอร์ถือเป็นความท้าทายยิ่ง เนื่องจากองค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี

อีสท์วอเตอร์มีจังหวะในการเติบโตที่ชัดเจน ในระยะแรกด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เป็นระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งองค์กร และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับน้ำ ในระยะที่สองอีสท์วอเตอร์มีการขยายตัวและมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงครอบคลุมในธุรกิจบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร ขยายธุรกิจและจัดตั้งบริษัทในเครือที่ทำธุรกิจด้านน้ำประปา รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในระยะที่สาม อีสท์วอเตอร์มองถึงการขยายตัวของธุรกิจออกไปสู่ภาคอื่นๆของประเทศ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ในขณะที่ยังคงรักษาฐานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่อีสท์วอเตอร์ดำเนินธุรกิจอยู่ให้มีประสิทธิภาเพียงพอกับความต้องการการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำขึ้นเหมือนในอดีต

ด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพที่อีสท์วอเตอร์มีในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทำให้พร้อมลงทุนด้านน้ำทั้งในและต่างประเทศ โดยอีสท์วอเตอร์จะมีการศึกษา ความเสี่ยง ความคุ้มค่า และเป้าหมายในระดับภูมิภาค เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

อย่างไรก็ตาม อีสท์วอเตอร์ยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงเรื่องน้ำในภาคตะวันออก มีการได้ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำหรือ Water Warroom เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวการณ์ขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นซ้ำอีก อีสท์วอเตอร์จะระดมบุคลากรและเทคโนโลยีต่างๆ ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อความยั่งยืน เพราะเราถือว่า น้ำหยดสุดท้าย คือน้ำที่แพงที่สุดในโลก ดังนั้นอีสท์วอเตอร์จะบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค เพียงพอต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำในอนาคตอย่างเด็ดขาด

อีสท์วอเตอร์ตระหนักอยู่เสมอในภารกิจที่จะดูแลการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้เพียงพอไม่ให้ขาดแคลนน้ำ ต้องดูแลความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ให้ได้ หากมองย้อนกลับมาจะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป” คุณวันชัยกล่าวทิ้งท้าย