เนื้อหาวันที่ : 2013-08-29 13:57:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 7739 views

โตโยต้า เริ่มสายการผลิตโรงงานเกตเวย์ 2 จ้างงานมากกว่า 1,500 ตำแหน่ง

ทำการประกอบรถยนต์นั่งอีกแห่งหนึ่ง โดยใช้เงินลงทุนกว่า 11,000 ล้านบาท จ้างงานมากกว่า 1,500 ตำแหน่ง มีกำลังการผลิตในระยะแรก 80,000 คันต่อปี

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศ โตโยต้าได้มีการพัฒนาและขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จากการมีโรงงานประกอบรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ ไปสู่การผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 119 ประเทศ พร้อมพัฒนาไปสู่การเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโตโยต้าในภูมิภาคนี้ ส่งผลให้เกิดการจ้างงานควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานประกอบรถยนต์ทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์นั่ง คือ โรงงานเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา โรงงานประกอบรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ คือ โรงงานบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา กับ โรงงานสำโรง จ.สมุทรปราการ และล่าสุดโรงงานโตโยต้า ออโต้ เวิคส จ.สมุทรปราการ สำหรับการผลิตรถตู้

ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองการเติบโตของตลาดรถยนต์ทั้งในและนอกประเทศ ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จึงตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานประกอบรถยนต์เกตเวย์ 2 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับทำการประกอบรถยนต์นั่งอีกแห่งหนึ่ง โดยใช้เงินลงทุนกว่า 11,000 ล้านบาท จ้างงานมากกว่า 1,500 ตำแหน่ง มีกำลังการผลิตในระยะแรก 80,000 คันต่อปี ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตรถยนต์รวมของโตโยต้าอยู่ที่ 770,000 คันต่อปี ทั้งนี้โรงงานเกตเวย์ 2 จะเริ่มเปิดสายการผลิตเพื่อประกอบรถยนต์นั่งตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

 

ภาพ : www.startrescue.co.uk