เนื้อหาวันที่ : 2013-08-29 11:38:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 983 views

SABIC รับรางวัลด้านความปลอดภัยลดสถิติอุบัติเหตุในที่ทำงานเป็นศูนย์

SABIC รับรางวัลด้านความปลอดภัยจากโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่หกติดต่อกัน โรงงาน ณ จังหวัดระยองมีสถิติอุบัติเหตุ ถึงขั้นหยุดงาน เป็นศูนย์ นับตั้งแต่ปี 2543

โรงงาน ณ จังหวัดระยองมีสถิติอุบัติเหตุ “ถึงขั้นหยุดงาน” เป็นศูนย์ นับตั้งแต่ปี 2543 และยังผ่านหลักเกณฑ์การประเมินความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน 14 ข้อซึ่งโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์กำหนดให้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน EHSS อีกด้วย ก่อนหน้าที่จะได้รับรางวัลโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์นี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา SABIC ก็ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับประเทศประจำปี 2556 เป็นครั้ง  ที่ 8 ติดต่อกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่โรงงานในจังหวัดระยองเช่นเดียวกัน

ผลงานด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัย (EHSS)  ทั่วโลก

การจัดการและผลงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ของ SABIC นั้น ได้รับการประเมินทั่วภูมิภาครวมกันถึง 40 ประเทศ โดยมีพนักงานมากกว่า 40,000 คน โดยมีการใช้ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicators: KPI) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของกระบวนผลิต โดยพบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องมีการบันทึกตามที่ข้อกำหนดของคณะกรรมการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Safety and Health Administration: OSHA) แห่งสหรัฐอเมริกา โดยอัตราการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ปรับดีขึ้น 26% และอัตราการเกิดอุบัติเหตุซึ่งรวมผู้รับเหมา ปรับดีขึ้น 49% นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบในการประเมินของบริษัทซึ่งครอบคลุมทุกด้าน โดยครอบคลุมอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัย (EHSS) ทุกประเภท (ได้แก่ ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระบบรักษาความปลอดภัย) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า SHER โดยนับตั้งแต่ที่เริ่มนำมาใช้งานเมื่อปี 2548 พบว่ามีผลงานที่ดีขึ้นถึง 73%

สถานประกอบการทั่วโลกของ SABIC ต่างได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากจากองค์กรที่มีชื่อเสียง สำนักงานใหญ่ของบริษัทและโรงงานผลิตในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอเมริกาได้รับใบรับรอง Responsible Care® ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มในระดับสากลของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลงานด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัย (EHSS) ของอุตสาหกรรมนี้

เมื่อเร็วๆ นี้ ในทวีปเอเชีย SABIC เพิ่งได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยจากกระทรวงแรงงานแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยและสุขภาพในสถานประกอบการ (Workplace Safety and Health: WSH) เป็นปีที่ 4 (ระดับเงิน) เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัย (EHSS)   ที่ได้รับรางวัลในประเทศไทย

คุณศรัณย์ สังขะตะวรรธน์ ผู้บริหารประจำประเทศไทย กล่าวอธิบายว่า “วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของเรา ได้ฝังรากลึกลงไปในบริษัทของเรา ถึงระดับดีเอ็นเอเลยก็ว่าได้” โดยมีการนำมาตรการความปลอดภัย การมอบรางวัล การให้ความยอมรับ และโครงการต่างๆ เช่น พฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety: BBS) การตัดแหล่งพลังงาน-การแขวนป้าย (Lockout Tagout: LOTO) การบริหารงานผู้รับเหมา และการรายงานข้อกังวลด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (EHS)  มาปฏิบัติใช้ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานความปลอดภัยใน การทำงานในระดับสูงสุด

ปัจจุบันนี้ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัย (EHSS)   ของ SABIC ถือได้ว่าเป็นระบบที่ดีระบบหนึ่งในโลก และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในประเทศไทยจน SABIC ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทภาคเอกชนเพียงไม่กี่แห่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (EHS) ของจังหวัดระยอง นอกจากนั้น ตัวแทนของบริษัทยังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการคัดเลือก สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเข้าร่วมในการตรวจสอบบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล

โรงงาน SABIC ในจังหวัดระยองเป็นผู้ผลิตพลาสติกสำหรับงานวิศวกรรมให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องใช้ต่างๆ