เนื้อหาวันที่ : 2013-08-28 13:54:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1161 views

การเคหะแห่งชาติ รุกกิจกรรม CSR ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด

การเคหะแห่งชาติ ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ดึงชุมชนการเคหะฯ

การเคหะแห่งชาติ ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ดึงชุมชนการเคหะฯ และโครงการบ้านเอื้ออาทร ทั่วประเทศ ร่วมโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2556 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หวังกระตุ้น และปลุกจิตสำนึกชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้นโยบาย “พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด” เป็นวาระแห่งชาติ ทำให้การเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนองนโยบายดังกล่าวสานต่อกิจกรรม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ กคช. ดำเนินการในปีนี้ยังคงอยู่ภายใต้คอนเซปต์ “ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด” โดยมีการรณรงค์ให้ชุมชนแต่ละแห่ง จัดกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ปลอดยาเสพติดโดยสิ้นเชิง

ยาเสพติด เป็นปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการงานร่วมกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในชุมชน ที่ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญ กคช.ต้องการให้ชาวชุมชนระลึกอยู่เสมอว่า ท่านคืออาสาเฝ้าระวังยาเสพติด เราต้องผนึกกำลังเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด ไม่ให้เข้าสู่ชุมชนของเรา และสร้างชุมชนของเรา ให้เป็นชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

นอกจาก การเคหะแห่งชาติ จะสนับสนุนและรณรงค์ชุมชนในเรื่องปลอดยาเสพติดแล้ว ที่ผ่านมาเรายังได้จัดโครงการ “ประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” เป็นกลยุทธ์ในเชิง CSR ที่การเคหะฯ ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 และได้รับการตอบรับจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี โดยมีหลายชุมชนให้ความสนใจพร้อมเสนอแนวคิดส่งผลงานเข้าประกวดต่อเนื่องทุกปี มีการพัฒนาจุดเด่นของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นและพยายามแก้ไขจุดด้อยของชุมชนให้มากที่สุด

โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” เป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่จะทำให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด” เป็นอีกหนึ่งปีที่มีชุมชนได้ตื่นตัว ส่งโครงการเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ (ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556) ที่ผ่านมา กคช.ได้จัดงาน CSR DAY และจัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2556 ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) ซึ่งมีตัวแทนชุมชนจากทั่วประเทศร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยรางวัลชนะเลิศ ประเภทอาคารแนวราบ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนราชบุรี ระยะ 1-3 แม้จะเป็นโครงการที่มีอายุถึง 26 ปี แต่โดยภาพรวมของชุมชน ทั้งด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดูสะอาดตา น่าอยู่น่าอาศัยเป็นอย่างมาก และรางวัลชนะเลิศ ประเภทอาคารแนวสูง ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (เสมาฟ้าคราม) ที่มีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งเป็นอย่างมาก มีการจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะ สามารถนำเงินรายได้มาจัดซื้อกล้องวงจรปิด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยเงินรางวัล เพื่อนำไปพัฒนาโครงการฯ ต่อไป”
 
อย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการประกวดชุมชนฯ แล้ว ภายในงาน ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลอีก 2 โครงการ คือ “โครงการประกวดภาพวาดระบายสี” โดยให้เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการของการเคหะแห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั่วประเทศ ส่งผลงานร่วมประกวด ในหัวข้อ “ชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด” เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของยาเสพติด การดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในปีนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิษณุ ศุภนิมิต ศิลปิน นักเขียน และอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานตัดสิน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล จะนำไปจัดทำเป็นปฏิทินของ กคช. ประจำปี 2557 อีกด้วย และพิธีมอบรางวัลโครงการ CG-CSR ดีเด่นโครงการดีที่สุด ได้แก่ โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมหรือจัดทำที่อยู่อาศัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการ CG-CSR ดีเด่น ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ ของการเคหะฯที่ต้องการให้สังคม และชุมชนทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น