เนื้อหาวันที่ : 2013-08-22 10:43:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 816 views

รมต. อุตฯ กำชับบีโอไอหนุนเอกชนไทยลงทุนในปากีสถานใน 6 อุตสาหกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กำชับบีโอไอศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในปากีสถานมากขึ้นใน 6 อุตสาหกรรมสำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กำชับบีโอไอศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในปากีสถานมากขึ้นใน 6 อุตสาหกรรมสำคัญ

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเป็นตลาดที่มีข้อได้เปรียบเรื่องประชากรมีจำนวนมากและจุดเด่นเรื่องที่ตั้งประเทศอยู่ในเอเชียตอนใต้ หากภาคเอกชนไทยลงทุนในปากีสถานเชื่อว่าจะสามารถใช้เป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่างๆของไทยได้ และจะสามารถส่งสินค้าไปขายในหลายประเทศของเอเชียใต้ เอเชียกลาง และตะวันออกกลางได้ด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในปากีสถานมากขึ้น โดยมองว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ควรส่งเสริมให้ลงทุน คืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปพลาสติกสำเร็จรูป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวย้ำว่า อุปสรรคด้านการค้าการลงทุนในปากีสถานจำเป็นต้องศึกษาให้ดีก่อนการเข้ามาลงทุน เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการลงทุน โดยเฉพาะบรรยากาศการลงทุนยังไม่เปิดเต็มที่มากนัก โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบต่างๆ เช่น กฎระเบียบและข้อกำหนดในการขอสนุบสนุนการลงทุนที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งภาคเอกชนไทยที่จะเข้ามาลงทุนต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีและเชิงลึก

ที่มา : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.