เนื้อหาวันที่ : 2013-08-22 10:40:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 803 views

กบง. มีมติปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่ประชุม กบง. มีมติปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.40 บาทต่อลิตร ขณะที่กองทุนน้ำมันฯ มีฐานะสุทธิเป็นบวกกว่า 6,800 ล้านบาท

ที่ประชุม กบง.มีมติปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.40 บาทต่อลิตร ขณะที่กองทุนน้ำมันฯ มีฐานะสุทธิเป็นบวกกว่า 6,800 ล้านบาท

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 0.40 บาทต่อลิตร จากเดิมจัดเก็บเข้ากองทุนฯ 1.30 บาทต่อลิตร เป็น 0.90 บาทต่อลิตร แต่คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

ส่วนน้ำมันประเภทอื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับลดลงจากเดิมประมาณ 50 ล้านบาทต่อวันเป็นรายรับประมาณ 28 ล้านบาทต่อวัน โดยกองทุนน้ำมันฯมีฐานะสุทธิเป็นบวก 6,897 ล้านบาท
สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนี้ ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 น้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 106.39 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 2.50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อเทียบจากการประชุม กบง. ครั้งก่อนที่อ้างอิงราคาปิดตลาด ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2556 ส่วนน้ำมันเบนซิน ราคาอยู่ที่ 115.83 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลปรับเพิ่มขึ้น 0.70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ส่วนน้ำมันดีเซลราคาอยู่ที่ 123.25 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้น 0.82 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล