เนื้อหาวันที่ : 2013-08-19 10:04:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 867 views

เรียนรู้แบบ Edutainment ในนิทรรศการพลังงานเพื่ออนาคต

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ไบเทค บางนา

แม้คนส่วนใหญ่จะรับรู้ว่า ทรัพยากรด้านพลังงานของประเทศไทย กำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ อันเนื่องจากมาจากพลังงานไฟฟ้า และพลังงานน้ำมัน ซึ่งเป็นพลังงานหลัก ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น แต่พฤติกรรมการใช้พลังงานของคนส่วนใหญ่ ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นเพราะความเคยชิน และยังไม่เกิดความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน ให้สามารถบริหารการจัดการพลังงาน ได้แม้ในช่วงวิกฤติ งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2556” ส่วนของนิทรรศการพลังงานเพื่ออนาคต ได้นำเสนอเรื่องพลังงานในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อนำไปเป็นข้อคิดในการใช้พลังงานอย่างรู้ค่าและการนำพลังงานในอนาคตมาใช้

โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 4 ส่วนคือ
1.Energy Zone แหล่งพลังงานสำคัญของโลก
2.Energy Crisis วิกฤตพลังงานและแนวทางแก้ไข
3.Energy in Daily Life สถานการณ์พลังงานในชีวิตประจำวัน
4.Energy for the Future เทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต

โดยในส่วน Energy Zone ได้นำเสนอพลังงานสำคัญที่เป็นพลังงานหลักของคนทั้งโลก ทั้งต้นกำเนิด กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีในการผลิต ได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ,น้ำมันและแก๊สจากฟอสซิล, การผลิตไฟฟ้าจากกระแสลม,โซลาร์เซลล์

ถัดมาคือส่วนของ Energy for the Future นำเสนอเทคโนโลยีพลังงานเพื่ออนาคต อาทิ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ,ไบโอดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนจากพืช เช่น สบู่ดำ ปาล์ม,ฮีเลียม-3 ไอโซโทปไม่แผ่รังสีที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ได้ ซึ่งมีปริมาณถึง 1 ล้านตันบนดวงจันทร์
ส่วนนิทรรศการที่ต้องใช้เวลาในการชมมากที่สุดคือ Energy in Daily Life ซึ่งใช้กระดาษลังมาต่อกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ และติดป้ายความรู้ที่น่าสนใจหลายสิบป้าย อาทิ การกดลิฟต์แต่ละครั้งสูญเสียพลังงานถึง 7 บาท,ปิดแอร์ช่วง 06.00-08.00 น. ลดการใช้พลังงานได้ 4,363 วัตต์/ชั่วโมง ปิดแอร์ช่วง 16.00-18.00 น.ลดได้อีก 5,560 วัตต์/ชั่วโมง,การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า ใช้น้ำเฉลี่ย 100 ลิตร/ครั้ง,แอร์ขนาด 12,000 บีทียู ใช้ไฟฟ้าเท่ากับพัดลมจำนวน 16-20 ตัว,ถ้ารถยนต์ทุกคันงดการใช้งานสัปดาห์ละ 1 วัน จะประหยัดค่าน้ำมันให้ประเทศชาติได้ถึง 145,000 ล้านบาท/ปี ฯลฯ

และในส่วนของ Energy Crisis เป็นส่วนของ High Light ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากตลอดเวลา เพราะมีกิจกรรมที่เรียกว่า Live Action Theatre “วิกฤตพลังงาน รวมพลังกู้โลก” โดยให้ผู้มาชมงาน ได้มีส่วนร่วมแสดงในบทบาทฮีโร่ผู้ช่วยโลกจากวิกฤตพลังงาน ด้วยการถ่ายทำบน “กรีนสกรีน” และใช้เทคนิคพิเศษ ทำให้ผู้แสดงไปปรากฏในภาพยนตร์

ในตอนแรก ผู้มาชมงานจะต้อง Action หน้ากรีนสกรีนตามที่ทีมงานสาธิต จากนั้น ไปนั่งรอในโรงภาพยนตร์ เพียงครู่เดียว ผู้มาชมงานก็จะได้กลายเป็นนักแสดง เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์พลังงานเพื่อโลกน้องๆ จากโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวว่า สนุกมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ เพราะพี่ๆ ทีมงานมีความเป็นกันเอง และตื่นเต้นที่ได้เห็นตัวเองและเพื่อนๆ ปรากฎบนจอ “สนุกมากค่ะ ตื่นเต้นด้วย พี่ๆ เขาขำ แสดงไปก็หัวเราะไป แล้วเวลาได้เห็นตัวเองกับเพื่อนบนจอก็ตื่นเต้น รู้สึกภูมิใจ แล้วก็ได้ความรู้เรื่องการช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยค่ะ”

ด้านน้องๆ จากโรงเรียนอักษรพัทยา กล่าวว่า สนุกและได้ความรู้ว่า โลกเรากำลังจะแย่เพราะพลังงานกำลังจะหมดไป เราจึงต้องมาช่วยกัน ประหยัดพลังงาน “ก็สนุกค่ะ ได้ทำท่าต่างๆ แล้วก็ได้เห็นตัวเองแสดง แล้วก็ได้ความรู้อย่างเช่น ต้องไม่เปิดไฟทิ้งไว้ ต้องช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัด”

ร่วมเรียนรู้เรื่องวิกฤตพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานในอนาคต ได้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และ งานเทคโนมาร์ท ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 สิงหาคม 2556 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล เวลา 10.00 – 20.00 น. สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันต่าง ๆ ที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อจองเข้าชมได้ที่ โทร. 0 2577 9960 Call Center 1313