เนื้อหาวันที่ : 2013-08-15 10:59:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 715 views

ทอท.จัดสัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน

ตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจการบินให้ได้ร้อยละ 2 ต่อปี

ทอท.จัดสัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน และประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานอาเซียน พร้อมตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจการบินให้ได้ร้อยละ 2 ต่อปี

นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศได้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยการขนส่งทางอากาศทั้งหมดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกเติบโตขึ้นร้อยละ 6.3 ต่อปี การเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศภายในภูมิภาคนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยคาดว่าจากอัตราการเติบโตของการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในอีก 20 ปีข้างหน้า สายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอากาศยานใหม่เพิ่มขึ้น 12,820 ลำ คิดเป็นมูลค่า 1 ล้าน 9 แสนล้านดอลล่าสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้จำนวนอากาศยานเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเกือบ 3 เท่า

คาดว่าในปี 2593 จะมีการสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1,300 แห่ง และมีอากาศยานพาณิชย์เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ขณะเดียวกันการขนส่งทางอากาศมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในสัดส่วนร้อยละ 2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการคมนาคมทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ทอท.ในฐานะหน่วยงานที่บริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง/ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ /ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย /ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานโดยตระหนักถึงการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO โดยมีแผนแม่บทท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Airport Master Plan ที่มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 2 ต่อปีในช่วง 10 ปีข้างหน้า จึงได้จัดสัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน และประชุมคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานอาเซียน ขึ้นที่โีรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

โดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้แทนจากท่าอากาศยานนานาชาติในระดับโลกจาก ประเทศญี่ปุ่น และเยอรมนี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย และผู้แทนจากท่าอากาศยานกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งมั่นใจว่าผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้และมุมมองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานและยังเป็นครั้งแรกของความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานในกลุ่มอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558